Konkurs „Najlepszy Dyplom ARCHITEKTURA”
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Krzywe wieże w Kielcach

12 lipca '23

Krzywa wieża w… Kielcach. A nawet dwie, wyrosnąć mają w trybie zapisów specustawy mieszkaniowej tuż obok dworca. To kolejne kieleckie wysokościowce wznoszone nie w oparciu o politykę przestrzenną miasta wyrażoną w miejscowych planach zagospodarowania, a tzw. lex deweloper. Jak wpłynie to na panoramę miasta?

Dwie 72-metrowej wysokości wieże powstać mają tuż obok ikonicznego dworca PKS oraz przebudowywanego obecnie dworca PKP w Kielcach. Ich uzupełnieniem ma być duże osiedle niższych bloków rozplanowane wzdłuż centralnej alejki. Wniosek w tej sprawie złożyła firma BC&O Polska, za projekt osiedla odpowiada kielecka pracownia Jarbud Group.

Widok lotu ptaka

Widok lotu ptaka

Jarbud | © Urząd Miasta Kielce

parkowa alejka i sztuczna góra

Kompleks składać ma się z sześciu budynków do 7 kondygnacji oraz dwóch 21-kondygnacyjnych. Partery zajmą częściowo usługi, a pod budynkami zaplanowano parkingi podziemne. Podstawę wieżowców wytyczono na planie trapezu, który na kolejnych piętrach upraszcza się do prostokąta, obróconego o 2 stopnie względem sąsiednich pięter. Ten zabieg tworzyć ma według projektantów oryginalną, asymetryczną formę. Pomiędzy budynkami zaprojektowano aleję z dużą ilością zieleni i ścieżką rowerową oraz małą architekturą. Znaleźć ma się też miejsce dla placu zabaw, siłowni plenerowej i skate parku. Teren ma być ogólnodostępny. Planowane w południowej części działki sztuczne wzniesienie ma stanowić barierę akustyczną, a w przyszłości podstawę dla kładki prowadzącej na projektowany nad peronami kolejowymi parking.

Widok z lotu ptaka

Widok z lotu ptaka

Jarbud | © Urząd Miasta Kielce

wieżowce a krajobraz miejski

Propozycja procedowana w trybie lex deweloper przewiduje budowę nawet niemal tysiąca mieszkań przy ul. Mielczarskiego. Między 15 a 15% powierzchni użytkowej zajmą lokale usługowe, a planowana liczba mieszkańców sięga 2600 osób. Poprzemysłowa działka sąsiaduje z centrum Kielc, a dwa planowane bliżej torów wieżowce stałyby się najwyższymi budynkami miasta, górującymi nad jego śródmieściem. Pytanie brzmi jak tego typu zabudowa wpłynie na krajobraz miejski stolicy Świętokrzyskiego? Pagórkowate ukształtowanie terenu sprawia, że miasto ma duże walory krajobrazowe. Niestety we wniosku nie pada odpowiedź jaka będzie relacja planowanych budynków z innymi dominatami przestrzennymi śródmieścia, przede wszystkim barokowym Pałacem Biskupów Krakowskich.

Wizualizacja głównej osi założenia

Wizualizacja głównej osi założenia

Jarbud | © Urząd Miasta Kielce

wysokościowce rozrzucone po mieście

W artykule „Skupy złomu, hurtownie smarów i wieżowce, czyli nowe kieleckie city” pisaliśmy niedawno o innym pomyśle kieleckiego dewelopera na budowę dwóch bliźniaczych wież na zdegradowanym, przemysłowym terenie w rejonie ul. Świętokrzyskiej. Przypadkowa lokalizacja i brak powiązań z otoczeniem to główne zarzuty wobec inwestycji firmy Becher. Projekt lokalnego biura Detan nie przewiduje np. usług w parterach, a jedynie parkingi i mieszkania. Proponowana zabudowa przy ul. Mielczarskiego zdaje się nie powielać tych samych błędów. Lokalizacja zapewni dobrą obsługę komunikacyjną – dostęp do autobusów i pociągów.

Plan osiedla i okolicy

Plan osiedla i okolicy

Jarbud | © Urząd Miasta Kielce

co w zamian?

Mimo, że okoliczni mieszkańcy zgłaszają obawy co do obciążenia ruchem kołowym istniejącej siatki ulic, to koszty poprawy ich jakości można (a nawet trzeba) przerzucić przynajmniej częściowo na inwestora osiedla. Podobnie zresztą jest w przypadku Parku Górki Czarnowskie, który wymaga rewitalizacji. We wniosku inwestora teren ten pojawia się jako główne miejsce obsługi osiedla pod względem terenów rekreacyjnych, zasadne jest zatem oczekiwanie inwestycji w jego odnowienie.

konsultacje społeczne

Uwagi można zgłaszać do 28 lipca w ramach prowadzonych na platformie Idea Kielce konsultacji społecznych.

Wizualizacja wieżowców

Wizualizacja wieżowców

Jarbud | © Urząd Miasta Kielce

 
Kacper Kępiński

Głos został już oddany

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024
DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
INSPIRACJE