Zobacz w portalu A&B
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Skupy złomu, hurtownie smarów i wieżowce, czyli nowe kieleckie city

09 czerwca '23

Hurtownia olejów smarowych, baza zbożowa, majsternia, składy materiałów budowlanych… a między nimi apartamentowce. Tak rozwój Kielc widzą deweloperzy. Teraz na mocy ustawy lex deweloper, między halami wyrosnąć mają dwie wieże.

Obszar między autostradowych rozmiarów ul. Świętokrzyską (wylotówką z miasta w kierunku Lublina) a ul. Solidarności to zdegradowany teren o przeważającej funkcji przemysłowej i magazynowej. Zlokalizowane są tu hurtownie spożywcze, serwisy samochodowe, hurtownia olejów, baza poczty, czy wreszcie skup złomu. Po przeciwnej stronie ruchliwych arterii rozbudowuje się kampus Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, a obok funkcjonuje największa galeria handlowa w mieście Echo.

Widok z lotu ptaka

Widok z lotu ptaka

źródło: wniosek w trybie lex developer, proj.: Detan © Urząd Miasta Kielce

Mniej więcej na środku tej wątpliwej urody części Kielc, lokalny deweloper firma Becher planuje budowę dwóch wież o funkcji mieszkaniowej. Projekt inwestycji przygotowała kielecka pracownia Detan. Na dwudziestu jeden kondygnacjach znajdzie się między 120 a 170 mieszkań. Nie przewidziano żadnych usług nawet na parterach zaplanowano mieszkania i wejścia do klatek schodowych. Pod budynkiem powstanie hala garażowa i komórki lokatorskie. Jak przekonuje we wniosku inwestor, budynek ma charakteryzować architektura o wysokich walorach estetycznych, a jego kolorystyka nawiązywać ma do„kolorów ziemi”. To zresztą może ułatwić wtopienie się w szarobury kontekst, o czym piszą sami architekci w opisie koncepcji, wskazując, że budynki nie będą stanowić kontrastu z istniejącą zabudową sąsiednią, którą sami określają jako zdegradowaną.

Wizualizacja

wizualizacja

źródło: wniosek w trybie lex developer, proj.: Detan © Urząd Miasta Kielce

Sama bryła jest prosta, architekci wykorzystali powszechny model stosu nałożonych na siebie prostopadłościanów. W ich intencji nowoczesnego charakteru nadawać mają przeszklenia. Nad halą garażową, która zajmie także część parteru, przewidziano strefę wypoczynkową z placem zabaw. Rekreacja niestety nie będzie mogła więc odbywać się w cieniu wysokich drzew, bo te na dachu garażu raczej nie wyrosną.

Rzut parteru

parter zajmą głównie miejsca parkingowe, komunikacja i kilka mieszkań z widokiem na parkingi

źródło: wniosek w trybie lex developer, proj.: Detan © Urząd Miasta Kielce

To nie jedyna inwestycja mieszkaniowa w okolicy. Przypomina o tym zresztą sama koncepcja dwóch wież autorzy dołączyli do niej sugestywną mapę nowych i planowanych inwestycji w rejonie wnioskowanego budynku oraz lokalizacji budynków wysokich wzdłuż planowanej trasy S74, która ma uzasadniać wysokość (68 metrów) planowanych obiektów. W sąsiedztwie, obok centrum biurowego Exbud (stanowiącego ciekawy przykład postmodernizmu), powstają między innymi trzy 17-kondygnacyjne wieżowce, które także zaprojektowała pracownia Detan. W przeciwieństwie do planowanej inwestycji ta już realizowana zakłada zróżnicowanie funkcjonalne, a nie monokulturę mieszkaniową. Zróżnicowana nie będzie za to architektura budynki stanowią trzy identyczne klony ustawione w rzędzie.

Dla przemysłowego obszaru miasto nie opracowało miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, mimo że w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uchwalonym w 2014 roku określono go jako jeden z głównych terenów, na których muszą być prowadzone prace modernizacyjne i rehabilitacyjne  poprawiające ogólny wizerunek miasta. Inwestycja mieszkaniowa na tym terenie zasadniczo nie narusza zapisów studium. Co prawda wyznaczona tu dominujące funkcje to przemysł, magazynowanie i usługi techniczne, jednak dopuszczono także mieszkalnictwo i usługi ogólnomiejskie. Pytanie tylko, czy dwie wieże w morzu baraków przy wylotówce z miasta to dobry kierunek rehabilitacji? Na to pytanie odpowiedzieć będą musieli radni, tymczasem do 3 lipca trwają konsultacje społeczne w tej sprawie.

Rzut kondygnacji

rzut kondygnacji

źródło: wniosek w trybie lex developer, proj.: Detan © Urząd Miasta Kielce

 
Kacper Kępiński

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE