Konkurs „Najlepszy Dyplom ARCHITEKTURA”
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Łukasz Pancewicz – krótko na temat

23 stycznia '20

W drugiej dziś odsłonie cyklu „10 pytań do…” na nasze pytania odpowiedział Łukasz Pancewicz, urbanista z gdańskiej pracowni A2P2 architecture & planning.

Łukasz Pancewicz jest urbanistą z wieloletnim międzynarodowym doświadczeniem w sektorze publicznym i prywatnym. W latach 2013–2016 był głównym projektantem Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi. W pracy zawodowej koncentruje się na łączeniu rewitalizacji z wdrażaniem metod partycypacyjnych. Od 2015 roku wspólnie z Moniką Arczyńską tworzy firmę A2P2 architecture & planning.

1. Architektura w trzech słowach…?

a. Integralna część miasta, w którym powstaje.
b. Otoczenie życia człowieka.
c. Zaaranżowanie przestrzeni, w której rozgrywa się życie społeczne miasta.

2. Trzy najważniejsze dla Ciebie budynki…?

a. Budynek rektoratu i kampus UMK w Toruniu Ryszarda Karłowicza i jego zespołu.
b. Ratusz w Säynätsalo i szpital w Paimio Alvara Aalto.
c. Biblioteka główna w Seattle, proj.: OMA/LMN.

3. Najważniejsza książka o architekturze…?

„Śmierć i życie wielkich miast Ameryki” Jane Jacobs.

4. Najbardziej inspirujące miasto i dlaczego…?

Każde miasto jest inspirujące, bo to składowa mieszkańców, przestrzeni, które tworzyli i w której zamieszkali, których aspiracje i plany wyrażają. Grunt to być ciekawym tych historii i chcieć je poznawać.

5. Architekt, z którym chciałbyś coś zaprojektować i dlaczego…?

Monika Arczyńska, ponieważ dobrze rozumie specyfikę pracy interdyscyplinarnej, potrzebę społecznego wymiaru pracy architekta oraz zna się na projektowaniu partycypacyjnym, przy tym jest dobrą architektką. Z zagranicznych byłby to Teddy Cruz.

6. Rysunek odręczny czy rysunek komputerowy?

W zależności od zadania moje narzędzia to: Kartodiagramy ilustrujące kluczowe danych w GISie, wynik analizy parametrycznej zabudowy, szkic założenia urbanistycznego, pismo urzędowe w sprawie.

7. Makieta czy model 3D?

Dla rozmów z mieszkańcami i pierwszych założeń — makiety, model 3D do pracy projektowoanalitycznej.

8. Modernizm czy postmodernizm?

Jestem z Gdańska, gdzie od czasów studiów słyszałem tylko o konflikcie między modernizmem a postmodernizmem. To dyskusja z lat dziewięćdziesiątych. Dzisiaj potrzebujemy odwagi, rozmachu i skali działania modernizmu przy rozwiązywaniu dużych problemów miejskich — kryzysu mieszkaniowego i środowiskowego, przy zachowaniu wrażliwości na różnorodność i zdrowego sceptycyzmu dla modernistycznego racjonalizmu. Wybieram metamodernizm.

9. Praca po godzinach czy sport?

Spotkanie ze znajomymi w drodze z biura.

10. Architektura czy biznes?

Urbanistyka i budowanie miast.


Na naszym portalu znajdziecie także przygotowany przez architektów z pracowni A2P2 plan rozwoju dla obszaru Starych Świdrów na terenie warszawskiej Białołęki [tutaj].

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE