Konkurs „Najlepszy Dyplom ARCHITEKTURA”
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Koncepcja programowo-przestrzenna dla Starych Świdrów w Warszawie

19 sierpnia '19
Dane techniczne
Nazwa: Stare Świdry
Lokalizacja: Polska, Warszawa
Pracownia: A2P2 Architecture & Planning 
Urbanistyka i architektura: dr Monika Arczyńska, dr Łukasz Pancewicz, Anna Jasieńska, Dawid Pesta, Barbara Tusk, Barbara Zgórska
Socjologia: Michał Kocikowski, dr Magdalena Ochał, Magdalena Różycka
Projektowanie krajobrazu: dr Joanna Rayss
Ochrona środowiska: Miłosz Marciniak
Inżynieria transportowa: dr hab. Kazimierz Jamroz, prof. PG, Tomasz Mackun, dr Wojciech Kustra, Julia Słowy

Powierzchnia:

125 ha

Architekci z pracowni A2P2 przygotowali plan rozwoju dla 125hektarowego obszaru Starych Świdrów na terenie warszawskiej Białołęki. Koncepcja ta opracowana została w procesie projektowokonsultacyjnym na zlecenie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy w ramach programu „Osiedla Warszawy”.

„Osiedla Warszawy” to projekt stołecznego Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, w ramach którego wskazano kilkanaście lokalizacji, zwykle dużych, poprzemysłowych terenów, na których w przyszłości mogą powstać nowoczesne, wielofunkcyjne osiedla. Formuła projektu zakłada wspólną pracę i dialog strony społecznej, prywatnej i miasta, które — podczas warsztatów z projektantami i spacerów w terenie — pozwolą na wypracowanie optymalnej koncepcji dla danego obszaru.

Stare Świrdy

W lipcu br. firma A2P2 ukończyła prace nad projektem zagospodarowania obszaru Starych Świdrów na warszawskiej Białołęce, położonym między mostem Marii Skłodowskiej-Curie a ul. Myśliborską. Zgodnie z planem autorów koncepcji, nowe osiedle ma nie tylko zapewniać wysoką jakość życia mieszkańcom, ale także być odpowiedzią na potrzeby całej dzielnicy, w której odczuwalne są braki infrastrukturalne.

Celem projektu było wypracowanie wizji przekształcenia 125hektarowego terenu obejmującego, między innymi, dawną fabrykę prefabrykatów oraz składowisko popiołów z pobliskiej elektrociepłowni. Na opracowywanym obszarze znajduje się około trzydziestu hektarów zwartych miejskich terenów z dostępem do drogi publicznej, położonych w pobliżu zielonych, nadwiślańskich obszarów. 

koncepcja
programowo-przestrzenna

koncepcja programowo-przestrzenna

© A2P2 Architecture & Planning

Dla autorów opracowania szczególnie ważne było uzupełnienie infrastruktury społecznej — placówek edukacyjnych, kulturalnych i sportowych — oraz technicznej, w tym przede wszystkim transportowej, a także zaplanowanie jak największej liczby potencjalnych miejsc pracy dla mieszkańców o różnych kwalifikacjach (docelowo 13 500 miejsc pracy). Wzdłuż ul. Myśliborskiej i Familijnej zaplanowana została nowa linia tramwajowa, a zaproponowany układ drogowy pozwoli na doprowadzenie linii autobusowych w każdym kolejnym etapie.

Autorzy projektu zaproponowali kilkuetapowy rozwój dzielnicy, oparty na kolejnych krokach rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej. Kompozycja osiedla opiera się na spójnym systemie przestrzeni publicznych i terenów zieleni, które stopniowane są od najbardziej miejskich od strony już zurbanizowanych terenów, po bardziej naturalne w kierunku Wisły. Podobnie kształtowana będzie zabudowa — od bardziej intensywnego zagospodarowania bufora akustycznego wzdłuż ulicy Myśliborskiej i estakady mostu Marii SkłodowskiejCurie (głównie o funkcji usługowej), przez kwartały zabudowy tworzące zwarty fragment nowej dzielnicy, po bardziej rozproszone budynki zlokalizowane wśród nadwiślańskiej zieleni. Projekt uwzględnia także liczne zielone połączenia w kierunku rzeki, w tym 32hektarowy naturalistyczny park na zrekultywowanych składowiskach popiołów. Cała zabudowa podzielona została na urbanistyczne „kolonie” — zespoły mieszkaniowousługowe, każdy z własną ulicą handlową, szkołą i przestrzenią publiczną: targowiskiem, placem z poprzemysłowymi elementami czy przestrzenią rekreacyjną nad zbiornikiem wodnym.

Jak podkreślają autorzy projektu, podczas konsultacji wskazywano na ogromne zapotrzebowanie na infrastrukturę dla dzieci. Poza uwzględnieniem potrzeb najmłodszych firma A2P2 pomyślała także o nastolatkach i seniorach, przekształcając pozostałości Fabryki Domów (między innymi żelbetowe silosy oraz ogromną wiatę), które mają szansę stać się miejscem lokalnych wydarzeń i miejskich sportów.

szic

szkic

© A2P2 Architecture & Planning

Jak piszą autorzy, zrównoważony rozwój nowych osiedli wymaga nie tylko „zielonych” technologii, ale przede wszystkim prostych, efektywnych rozwiązań pozwalających na przystosowywanie do nowych warunków. Na terenie Starych Świdrów projektanci zaplanowali między innymi lokalne retencjonowanie wody opadowej, a cała zaproponowana zieleń ma być „zielenią pracującą”, która oprócz magazynowania deszczówki będzie także pochłaniać dwutlenek węgla i inne zanieczyszczenia.

Wizja rozwoju obszaru Starych Świdrów wypracowana została w dialogu zarówno z przedstawicielami biur i jednostek Urzędu Miasta st. Warszawy oraz Urzędu Dzielnicy Białołęka, zaproszonymi do współpracy ekspertami, jak i ze wszystkimi zainteresowanymi, w tym głównie z mieszkańcami okolicy i właścicielami prywatnych działek zlokalizowanych na tym terenie. Ze względu na złożony temat projekt wymagał stworzenia interdyscyplinarnego zespołu projektantów i branżystów, w tym między innymi w dziedzinie socjologii, inżynierii transportu i ochrony środowiska. Wypracowane wytyczne posłużą jako podstawa dla założeń opracowywanego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Warszawy, a bardziej szczegółowe dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy.

 
oprac. red.

na podstawie opisu autorskiego

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE