NOWOŚĆ! Prawo w architekturze – przystępnie na portalu A&B
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Przestrzeń, ludzie i koncepcja. 10 pytań do Michala Krištofa

18 marca '21

„10 pytań do…” to cykl krótkich rozmów z architektami i architektkami, do których kierujemy tę samą pulę pytań. W dzisiejszej odsłonie miniwywiadu o najważniejszych budynkach i najbardziej inspirującym mieście opowiedział Michal Krištof z czeskiej pracowni CHYBIK + KRISTOF.

[English version below]

Michal Krištof — architekt, współzałożyciel studia CHYBIK + KRISTOF z siedzibą w Pradze, Brnie i Bratysławie. Studiował architekturę i urbanistykę na Politechnice w Brnie oraz w SintLucas w Gandawie. Pracował w biurze Bjarke Ingels Group w Kopenhadze. Wykładał na Wydziale Architektury Politechniki w Brnie i gościnnie na Akademii Sztuk Pięknych w Bratysławie, na Uniwersytecie Cornell i na Politechnice w Mediolanie.

1. Architektura w trzech słowach…?

a. Przestrzeń.
b. Ludzie.
c. Koncepcja.

2. Trzy najważniejsze dla Ciebie budynki…?

a. Baseny kąpielowe w Leça, Portugalia, proj.: Álvaro Siza.
b. Muzeum La Congiunta, Szwajcaria, proj.: Peter Märkli.
c. Słowacka Galeria Narodowa, Słowacja, proj.: Vladimír Dedeček.

3. Najważniejsza książka o architekturze…?

S, M, L, XL, Rem Koolhaas i Bruce Mau, 1995.

4. Najbardziej inspirujące miasto i dlaczego…?

Nowy Jork, ze względu na energię miasta.

5. Architekt, z którym chciałbyś coś zaprojektować i dlaczego…?

Rem Koolhaas, ze względu na dyskusję.

6. Rysunek odręczny czy rysunek komputerowy?

Oba.

7. Makieta czy model 3D?

Oba.

8. Modernizm czy postmodernizm?

Oba.

9. Praca po godzinach czy sport?

Rodzina.

10. Architektura czy biznes?

Architektura i biznes.


1. Architecture in three words…?

a. Space.
b. People.
c. Concept.

2. Three the most important buildings for you…?

a. Leça Swimming Pools, Portugal, Álvaro Siza.
b. La Congiunta, Switzerland, Peter Märkli.
c. Slovak National Gallery, Slovakia, Vladimír Dedeček.

3. The most important book about architecture…?

„S, M, L, XL”, Rem Koolhaas and Bruce Mau, 1995.

4. The most inspiring city and why…?

New York, because of the power of the city.

5. An architect with whom you would like to design something and why…?

Rem Koolhaas, because of the discussion.

6. Freehand drawing or computer drawing?

Both.

7. Mock-up or 3D model?

Both.

8. Modern or postmodern architecture?

Both.

9. Work after hours or sport?

Family.

10. Architecture or business?

Architecture and business.

Głos został już oddany

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024
DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
INSPIRACJE