Zobacz w portalu A&B!
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Odpowiedzialność, ciekawość, różnorodność. Architektura w trzech słowach według Ondřeja Chybíka

18 marca '21

„10 pytań do…” to cykl krótkich rozmów z architektami i architektkami, do których kierujemy tę samą pulę pytań. W dzisiejszej odsłonie miniwywiadu o najważniejszych budynkach i najbardziej inspirującym mieście opowiedział Ondřej Chybík z czeskiej pracowni CHYBIK + KRISTOF.

[English version below]

Ondřej Chybík — architekt, współzałożyciel studia CHYBIK + KRISTOF z siedzibą w Pradze, Brnie i Bratysławie. Studiował na Politechnice w Brnie w Czechach, TU Graz w Austrii oraz ETH Zurich w Szwajcarii. Jego prace były wystawiane w MoMA w Nowym Jorku jako część wystawy Uneven Growth. Pracował w wiedeńskiej pracowni PPAG. Wykładał na Wydziale Architektury Politechniki w Brnie, a także gościnnie na Wydziale Architektury Słowackiego Uniwersytetu Technicznego w Bratysławie, na Wydziale Sztuki i Architektury w Libercu oraz na Politechnice w Mediolanie. W 2019 roku został laureatem nagrody Europe 40 Under 40® wyróżniającej młodych europejskich architektów.

1. Architektura w trzech słowach…?

a. Odpowiedzialność.
b. Ciekawość.
c. Różnorodność.

2. Trzy najważniejsze dla Ciebie budynki…?

a. Willa Müllerów w Pradze, proj.: Adolf Loos.
b. Centre Georges Pompidou, Paryż, proj.: Renzo Piano, Richard Rogers i Gianfranco Franchini.
c. Plac Skanderbega, Tirana, proj.: 51N4E

3. Najważniejsza książka o architekturze…?

The Mathematics of the Ideal Villa, Colin Rowe, 1976.

4. Najbardziej inspirujące miasto i dlaczego…?

Tokio, wszystko w nim jest inne, a jednak dobrze zorganizowane.

5. Architekt, z którym chciałbyś coś zaprojektować i dlaczego…?

Alejandro Aravena — uwielbiam różnorodność jego portfolio.

6. Rysunek odręczny czy rysunek komputerowy?

Rysunek odręczny.

7. Makieta czy model 3D?

Oba.

8. Modernizm czy postmodernizm?

Oba.

9. Praca po godzinach czy sport?

Sport.

10. Architektura czy biznes?

Nie ma architektury bez biznesu (i wielu innych rzeczy).


1. Architecture in three words…?

a. Responsibility.
b. Curiosity.
c. Diversity.

2. Three the most important buildings for you…?

a. Villa Müller, Prague, Adolf Loos.
b. Centre Pompidou, Paris, Renzo Piano, Richard Rogers i Gianfranco Franchini.
c. Skanderbeg Square, Tirana, 51N4E.

3. The most important book about architecture…?

„The Mathematics of the Ideal Villa”, Colin Rowe, 1976.

4. The most inspiring city and why…?

Tokyo, all is different, yet so well organized.

5. An architect with whom you would like to design something and why…?

Alejandro Aravena — I love the diversity of his portfolio.

6. Freehand drawing or computer drawing?

Freehand drawing.

7. Mock-up or 3D model?

Both.

8. Modern or postmodern architecture?

Both.

9. Work after hours or sport?

Sport.

10. Architecture or business?

There’s no architecture without business (and many other things).

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE