Zobacz w portalu A&B
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Przyszłość Warszawy na dwóch wystawach

09 czerwca '21

W Zodiaku – Warszawskim Pawilonie Architektury, trwają dwie wystawy dotyczące przyszłości stolicy w najbliższych dekadach. Na ekspozycjach zobaczymy jak miasto za kilkadziesiąt lat widzą planiści i politycy (studium), a jak architekci, aktywiści i pasjonaci (futuwawa).

nowe studium

wystawa studium

fot. UM Warszawa

„Robimy studium! Raport z planowania Warszawy” to prezentacja wizji wypracowanej przez urzędników w ramach trwających od miesięcy przygotowań do opracowania nowego dokumentu, który określać ma kierunki rozwoju miasta. Ekspozycja jest jednocześnie dalszym ciągiem rozmów i konsultacji społecznych dotyczących wypracowywanych założeń i rozwiązań.

Planując rozwój przestrzenny Warszawy, wspólnie wpływamy na naszą przyszłość. Warszawiacy doskonale o tym wiedzą i są bardzo zaangażowani w tworzenie nowego Studium o czym świadczy 25 tys. złożonych wniosków. Wszystkie zostały wnikliwie przeanalizowane. Teraz prezentujemy założenia do Studium. I liczymy na opinie mieszkańców

Michał Olszewski, zastępca prezydenta m.st. Warszawy.

wystawa studium

fot. UM Warszawa / E. Lach

Zaprezentowane zostały wyniki badań i ekspertyz, które posłużyły do opracowania założeń nowego studium. Zawierają prognozy demograficzne, analizę stanu przestrzeni miejskiej, dostępności usług publicznych czy zieleni. Zaktualizowano też przewidywania co do liczby ludności Warszawy. Miasto będzie rosnąć wolniej – w perspektywie najbliższych 30 lat liczba warszawiaków zwiększy się do 2 mln 225 tysięcy mieszkańców. To szansa by skupić się na tworzeniu dobrej jakości życia w przyjaznej przestrzeni a nie nadmiernym rozroście miasta. Na wystawie można zobaczyć, jak stolica chce zadbać o klimat, lokalność i wygodne życie blisko domu oraz swoją architektoniczną tożsamość. 

futuwawa

wystawa futuwawa

fot. UM Warszawa / E. Lach

Wizje miejskich planistów uzupełnia wystawa pokonkursowa „FUTUWAWA. Jak będziemy mieszkać w Warszawie przyszłości”. Z pełnymi wynikami konkursu można zapoznać się na stronie architekturaibiznes.pl

Dziś musimy myśleć o mieście jako ekosystemie, który wspólnie tworzą mieszkańcy, zieleń, woda, przyroda, architektura i infrastruktura. Tylko to da nam szansę, by Warszawa była w przyszłości zdrowym i wygodnym miejscem do życia. To, że takiej Warszawy potrzebujemy, pokazały prace nadesłane na konkurs.

Marlena Happach, architektka miasta

wystawa futuwawa

fot. UM Warszawa / E. Lach

W powstałej na placu przed pawilonem „Wyspie Cienia” zapoznać można się z dziewiętnastoma najciekawszymi spośród 250 nadesłanych na konkurs pracami. Koncepcje profesjonalistów uzupełnione są przez wizje dzieci i młodzieży, zgłaszane w ramach Futuwawki. To oni będą zamieszkiwać stolicę i inne miasta przyszłości i myślą o tym bardzo poważnie. Prace młodych twórców będzie można zobaczyć w witrynach C&A w Domach Towarowych Wars Sawa Junior przy pasażu Wiecha.

wystawa futuwawa

fot. UM Warszawa / E. Lach

Obie wystawy otwarte będą do 27 czerwca w godzinach 12.00 -19.00.

konsultacje – jak podzielić się opinią?

Mieszkańcy mogą podzielić się swoimi opiniami w ramach konsultacji społecznych założeń do nowego Studium odwiedzając wystawę lub biorąc udział w spotkaniach:

  • „Jakie nowe Studium dla Warszawy?  Założenia przyszłej konstytucji przestrzennej miasta”, 16 czerwca (środa) o godz. 18.00

  • "Jaka lista Dóbr Kultury Współczesnej?", 23 czerwca (środa) o godz. 18.00

Kacper Kępiński

 

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE