Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize
Zobacz w portalu A&B!
BIM Toolbox Paneltech – Paneltech inwestuje w technologię BIM!

Pustułki w cementowniach CEMEX

10 grudnia '21

40 pustułek opuściło cementownie CEMEX w 2021 roku

Troska o środowisko naturalne i bioróżnorodność jest ważnym elementem strategii CEMEX Polska. Właśnie dlatego firma w swoich cementowniach w Chełmie i Rudnikach, na terenie których stwierdzono obecność pustułki, prowadzi projekt wspierający populację tego chronionego gatunku. Po zakończonym sezonie 2021, CEMEX dzieli się wynikami prac pod okiem doświadczonych ornitologów.

Pustułka (Falco tinnunculus), jest niewielkim sokołem objętym w Polsce ścisłą ochroną gatunkową, a zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Środowiska wymaga dodatkowo ochrony czynnej, czyli pomocy ze strony człowieka. Zaniepokojenie spadającą liczebnością Falco tinnunculus w Polsce potwierdzają również ornitolodzy-pasjonaci z gdańskiego Stowarzyszenia dla Pustułek i Jerzyków, którzy na zaproszenie CEMEX Polska przeprowadzili w tym roku badania pustułek w zakładach należących do firmy.

Jednym z najistotniejszych powodów zmniejszenia liczebności pustułki jest brak odpowiednich miejsc gniazdowania. By wspomóc populację tego gatunku, CEMEX Polska zamontował w swoich cementowniach w Chełmie i Rudnikach specjalne budki lęgowe. Te sztuczne miejsca gniazdowania nie tylko umożliwiają ptakom coroczne złożenie jaj, lecz dzięki swojej budowie zapewniają im również bezpieczeństwo.

— Prowadzony od 10 lat przez CEMEX Polska projekt ochrony pustułki przyczynił się do wyklucia szacunkowo aż 200 młodych ptaków. — mówi Monika Wosik, Dyrektor Ochrony Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju w CEMEX Polska. — W tym roku dołączyło do nich 40 kolejnych osobników, 25 w Chełmie i 15 w Rudnikach — dodaje.

W ramach prowadzonego w 2021 roku projektu badania ekologii pustułki, CEMEX zdecydował się na zaobrączkowanie jedenastu piskląt, a także na założenie jednemu z ptaków nadajnika GPS, który pozwala pozyskać większą ilość danych niż tradycyjne obrączki ornitologiczne. Pustułka o kodzie obrączki 13Y, która w ramach przeprowadzonego przez CEMEX konkursu, zyskała imię Aurora, przez ponad dwa miesiące była monitorowana za pomocą specjalnej aplikacji. W tym czasie pokonała aż półtora tysiąca kilometrów. Długość trasy jak na około trzymiesięcznego ptaka wydaje się imponująca. Aurora pod koniec czerwca opuściła Chełm, by migrując przez województwo mazowieckie i podlaskie, udać się na Białoruś, skąd zdecydowała się wrócić na Lubelszczyznę. Niestety nie udało jej się ponownie dotrzeć do cementowni, w której przyszła na świat, ponieważ jak większość młodych przedstawicieli tego gatunku zginęła. Przeżywalność pustułek w pierwszym roku życia ocenia się zaledwie na 20-50%. Te wysoko niepokojące dane potwierdzają, jak ważne są wszelkie działania podejmowane w celu ochrony tego gatunku.

Sezon 2021 był bardzo udany, zarówno jeżeli chodzi o ilość ptaków, które przyszły na świat w zakładach CEMEX, jak i o zakres danych, które udało się o nich uzyskać. Obecnie pustułki opuściły budki lęgowe w cementowniach i powrócą do nich dopiero w marcu. Firma jednak już przygotowuje się na kolejny rok, w trakcie którego planuje dalsze działania w ramach prowadzonego projektu.

Tymczasem szczegółowe informacje o minionym sezonie lęgowym wraz ze zdjęciami zakładowych pustułek można oglądać na stronie internetowej.

 

Więcej informacji na stronie firmy CEMEX Polska Sp. z o.o. w portalu AiB.

Głos został już oddany

Materiał w architekturze — trendy 2024
LS Dark — żaluzje zaciemniające

TECTUS®
całkowicie ukryty system zawiasów

www.simonswerk.com
INSPIRACJE