Zobacz w portalu A&B!
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Międzynarodowe Biennale Architektury Kraków 2021 już jutro! Nie może Was tam zabraknąć (rejestracja bezpłatna)

21 października '21

Na ten moment czekaliśmy dwa lata! Kolejna edycja Międzynarodowego Biennale Architektury w Krakowie wystartuje już jutro, przygotowania trwają pełną parą! Tymczasem zachęcamy Was do udziału w wydarzeniu i zdradzamy szczegóły programu.

MBA Kraków 2021
26–27 października 2021
Centrum Kongresowe ICE

Bezpłatna rejestracja na MBA Kraków 2021

 
 

partnerzy MBA 2021 Kraków

reużywanie

Międzynarodowe Biennale Architektury w Krakowie organizowane jest przez krakowski oddział SARP od 1985 roku, temat tegorocznej edycji — „RE-USE” jest odpowiedzią nie tylko na wciąż trwającą pandemię, ale także zmiany społeczne i gospodarcze, które często wiążą się z koniecznością zmian funkcji budynków i przestrzeni publicznych.

Więcej na temat hasła tegorocznej edycji przeczytacie w naszej informacji o MBA Kraków 2021.

Twórcom krakowskiego biennale przyświecała idea łączenia i integrowania lokalnego środowiska architektonicznego. Aby wspólnie kształtować tę inicjatywę, powołano Radę Programową, którą tworzyły kręgi stowarzyszeniowe — Stowarzyszenie Architektów Polskich, samorządowe Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP, naukowe — Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej i medialne — magazyn A&B.

cztery ścieżki tematyczne

Zaplanowane na 26 i 27 października br. spotkanie w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie podzielone jest na cztery ścieżki tematyczne skupione wokół tematów i obszarów Krakowa, które podlegają dynamicznym przekształceniom — Życie obiektów, dzielnic, miast (kurator panelu: Piotr Chuchacz); Aleje Trzech Wieszczów: wczoraj, dziś, jutro (kuratorka panelu: Marta A. Urbańska); Dziedzictwo przemysłowe Nowej Huty (kurator panelu: Marcin Brataniec); Z przeszłości do przyszłości. Warsztaty urbanistyczne dla dzielnicy Wesoła (kuratorka panelu i warsztatów: Małgorzata Tomczak).

W programie przewidziano wykłady, dyskusje, interdyscyplinarne warsztaty projektowe (rozpoczną się wizją lokalną już 25 października i trwać będą przez kolejne dwa dni we foyer ICE) oraz grę miejską (zaplanowaną na sobotę, 23 października).

program MBA Kraków 2021

Wtorek, 26 października 2021 – Centrum Kongresowe ICE,
ul. Marii Konopnickiej 17, Sala Teatralna

9:30–10:00 Otwarcie MBA Kraków 2021
Jerzy Muzyk, II Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Zrównoważonego Rozwoju
Marek Kaszyński, Prezes SARP Oddział Kraków
Bohdan (Biś) Lisowski, Prezes SARP
Marek Tarko, Przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP
Magdalena Kozień‑Woźniak, Dziekana Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej
Małgorzata Tomczak, Redaktorka Naczelna miesięcznika i serwisu internetowego Architektura & Biznes

ŻYCIE OBIEKTÓW, DZIELNIC, MIAST
Panel współorganizowany przez
Małopolską Okręgową Izbę Architektów RP

10:00–12:00 Wprowadzenie

10:10–11:30 Część 1:
Zasady rozwoju struktur miejskich
Rola przestrzeni w kształtowaniu postaw społecznych
Narzędzia planowania przestrzennego

11:50–12:55 Część 2:
Rewitalizacja przestrzeni stref i obiektów
Wykształcenie, przygotowanie i profesjonalizacja działań

12:55–13:00 Podsumowanie

Wśród panelistów:
Krzysztof Bojanowski, prof. PK architekt, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej
Aleksander Böhm, prof. architekt, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej
Piotr Fokczyński, architekt, Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia 2003–2021
Anna Kornecka, prawniczka, Wiceministra do spraw budownictwa i zagospodarowanie przestrzennego oraz mieszkalnictwa, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii w latach 2020–2021
Magdalena Kozień-Woźniak, prof. PK architektka, Dziekana Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej
Łukasz Maślona, Radny Miasta Krakowa
Małgorzata Pilinkiewicz, architektka, Prezeska Krajowej Izby Architektów RP
Janusz Sepioł, architekt, historyk sztuki, Marszałek Województwa Małopolskiego 2002–2006, senator VII i VIII kadencji
Dawid Serafin, dziennikarz Onet
Paweł Sołtysik, dziennikarz Radio Kraków
Hubert Trammer, architekt, ambasador Nowego Bauhausu
Tomasz Urynowicz, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 2018-2021
Zbigniew Zuziak, prof. architekt, Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej

Wypowiedzi w formie filmów:
Kazimierz Butelski, prof. PK architekt, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej
Zbigniew Nęcki, prof. psycholog społeczny
Marcin Włodarczyk, dr architekt, W + W Architekci Studio Autorskie

oraz inni zaproszeni goście

Moderatorzy panelu: Marek Tarko, Przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP, Piotr Chuchacz, Zastępca Przewodniczącego Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP

Kurator panelu: Piotr Chuchacz, Zastępca Przewodniczącego Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP

Panelowi towarzyszyć będą wystawy projektowe członków Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP

13:00–14:00 Przerwa

ALEJE TRZECH WIESZCZÓW: WCZORAJ, DZIŚ, JUTRO
Panel współorganizowany przez
Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej

14:00–15:30 Wykłady:
Kinga Racoń‑Leja, prof PK architektka, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej
Andrzej Szarata, prof. inżynier, Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej
Koncepcje i idee projektowe przekształceń Alei Trzech Wieszczów w kontekście systemu komunikacji w Krakowie

Árpád Szabó, dr architekt, Wydział Architektury i Urbanistyki, Budapest University of Technology and Economics (BME)
Wielki Bulwar — Nagykörut w Budapeszcie, historia, obecne przekształcenia w kierunku uspokojenia ruchu, problemy i perspektywy.

Barbara Jędrzejczyk, Przewodnicząca Stowarzyszenia Miasto jest Nasze, Warszawa
Warszawskie doświadczenia z uspokojeniem ruchu w śródmieściu stolicy. Perspektywa obywatelska.

Andrea Oldani, dr architekt, Wydział Architektury i Urbanistyki, Politecnico di Milano
Mediolan: profil ulicy jako przestrzeń reinwencji urbanistycznej. Teorie, badania, projekty.

15:40–17:00 Prezentacje:
Przedstawiciel firmy Sweco Polska sp. z o.o., zwycięzcy przetargu Urzędu Miasta Krakowa:
Projekt linii tramwajowej w Alei Słowackiego w Krakowie.

Jakub Krzysztofik, architekt, 3DARCHITEKCI z wizją, wykładowca, Uniwersytet Łódzki
Sylwia Krzysztofik, dr architektka, 3DARCHITEKCI z wizją, Politechnika Łódzka
Metamorfoza łódzkich ulic — motor rewitalizacji miasta.

Dyskusja, prelegenci j/w oraz zaproszeni goście, w tym:

Łukasz Franek, Dyrektor Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie
Marcin Dumnicki, Prezes Stowarzyszenia Kraków Miastem Rowerów
Krzysztof Bieda, prof. architekt, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej
aktywiści i publiczność

Moderatorka i kuratorka panelu: Marta A. Urbańska, prof. PK architektka, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej

Środa, 27 października 2021 – Centrum Kongresowe ICE,
ul. Marii Konopnickiej 17, Sala Teatralna

DZIEDZICTWO PRZEMYSŁOWE NOWEJ HUTY

10:00–11:30 Część 1: Dziedzictwo

Wykłady:
Michał Wiśniewski, historyk sztuki, architekt, Instytut Architektury
Nowa Huta – kombinat i miasto.

Łukasz Urbańczyk, architekt, Miejski Konserwator Zabytków w Rudzie Śląskiej
Ochrona i adaptacja zabytków przemysłowych.

Adam Hajduga, socjolog, Wiceprezydent Stowarzyszenia European Route of Industrial Heritage – ERIH
ERIH – Europejski Szlak Dziedzictwa Przemysłowego.

Dyskusja:
Michał Wiśniewski, historyk sztuki, architekt, Instytut Architektury
Łukasz Urbańczyk, architekt, Miejski Konserwator Zabytków w Rudzie Śląskiej
Adam Hajduga, socjolog, Wiceprezydent Stowarzyszenia European Route of Industrial Heritage – ERIH
Przemo Łukasik, architekt, Medusa Group

Moderator części 1: Marcin Brataniec, architekt, eM4 . Pracownia Architektury . Brataniec

10:40–13:00 Część 2: Perspektywy

Wykłady:
Peter Backes, wieloletni kierownik projektu w hucie żelaza Völklingen znajdującej się na liście światowego dziedzictwa UNESCO
Völklingen Hutte — UNESCO World Cultural Heritage Site

Urszula Forczek-Brataniec, architekt krajobrazu, profesor, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej
Trzeci pejzaż.

Piotr Śmierzewski, architekt, Analog Architecture
Fabryka Pełna Życia — nowe centrum Dąbrowy Górniczej.

Marcin Brataniec, architekt, eM4 . Pracownia Architektury . Brataniec
Wielki Piec w Rudzie Śląskiej — nowe życie zabytku przemysłowego.

Dyskusja:
Peter Backes, wieloletni kierownik projektu w hucie żelaza Völklingen znajdującej się na liście światowego dziedzictwa UNESCO
Urszula Forczek-Brataniec, prof. PK architektka krajobrazu, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej
Piotr Śmierzewski, architekt, Analog Architecture
Marcin Brataniec, architekt, eM4 . Pracownia Architektury . Brataniec
Jarosław Kłyś, kulturoznawca, Nowohuckie Laboratorium Dziedzictwa Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida

Moderator części 2: Adam Hajduga, socjolog, Wiceprezydent Stowarzyszenia European Route of Industrial Heritage – ERIH

Kurator panelu: Marcin Brataniec, architekt, eM4 . Pracownia Architektury . Brataniec

13:00–14:00 Przerwa

Z PRZESZŁOŚCI DO PRZYSZŁOŚCI. WARSZTATY URBANISTYCZNE DLA DZIELNICY WESOŁA
Panel współorganizowany przez
miesięcznik i serwis internetowy Architektura & Biznes

Prezentacja prac warsztatowych

14:00–14:30 Grupa 1: Marcin KościuchTomasz Osięgłowski (architekci, Ultra Architects), Bartłomiej Kisielewski i Dominik Darasz (architekci, Horizone Studio), Artur Buszek (Radny Miasta Krakowa), Maciej Siuda (architekt, Maciej Siuda Pracownia), Artur Celiński (DNA Miasta), Paweł Hałat (Stowarzyszenie Przestrzeń-Ludzie-Miasto), Karolina Górnisiewicz (architektka wnętrz, Goryjewska.Górnisiewicz) oraz studenci Wydziałów Architektury.

14:30–15:00 Grupa 2: Romuald Loegler (prof. KAAFM architekt, Atelier Loegler), Marcin Włodarczyk (dr architekt, W+W Studio Architektoniczne), Bartosz Haduch (dr architekt, Narchitektura), Cezary Ulasiński (socjolog), Łukasz Maślona (Radny Miasta Krakowa), Alek Janicki (artysta, projektant) oraz studenci Wydziałów Architektury Bartłomiej Bogucki, Wiktor Żukliński Paula Jaworek.

15:00–15:30 Grupa 3: Natalia Paszkowska, Mateusz Świętorzecki (architekci, WWAA), Magdalena Buczyńska (architektka, beDDJM), Dominika Kucharska (absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej), Kuba Snopek (urbanista), Joanna Erbel (socjolożka), Grzegorz Stawowy (Radny Miasta Krakowa), Monika Firlej (Stowarzyszenie Zielone Grzegórzki) oraz studenci Wydziałów Architektury.

15:40–17:00 Dyskusja:

ww. oraz dodatkowo
Rafał Matyja, prof., Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Jan Pamuła, dr ekonomii, Prezes Agencji Rozwoju Miasta Krakowa
Paweł Jaworski, Urbanistyka Eksperymentalna
Magdalena Sroka, menadżerka kultury
Marceli Łasocha, Wydział Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa

Moderatorzy panelu: Małgorzata Tomczak, Redaktorka Naczelna miesięcznika i serwisu internetowego Architektura & Biznes, Tomasz Janowski, Instytut Wspólnot Obywatelskich

Kuratorka panelu: Małgorzata Tomczak, Redaktor Naczelna miesięcznika i serwisu internetowego Architektura & Biznes

Panelowi towarzyszyć będą otwarte interdyscyplinarne warsztaty projektowe, trwające we Foyer ICE w dniach 26–27 października 2021. Warsztaty rozpoczną się wizją lokalną 25 października w godzinach15:00–18.00 na ul. Kopernika 15:

15:00–15:20 Michał Wiśniewski, historyk sztuki, architekt, Instytut Architektury
Historia Wesołej

15:20–15:40 Krzysztof Görlich, były radny i wiceprezydent Krakowa w 1990 roku i latach 1994–1998
Analiza przestrzenno-ekonomiczna Wesołej

15:40–16:00 Małgorzata Tomczak, Redaktorka Naczelna miesięcznika i serwisu internetowego Architektura & Biznes oraz Tomasz Janowski, Instytut Wspólnot Obywatelskich
Cele i zadania warsztatów

16:00–18:00 Spacer architektoniczno-urbanistyczny po Wesołej

17:00–18:00 Zamknięcie MBA Kraków 2021 i ogłoszenie wyników II Krakowskiej Archi-Gry Miejskiej

Sponsorzy Międzynarodowego Biennale Architektury Kraków 2021

Sponsor Główny

Equitone  WWW.EQUITONE.COM

Sponsor warsztatów MBA 2021

Velux — WWW.VELUX.PL 

Sponsorzy

AbbWWW.ABB.PL

AltechWWW.ALTECH-ALUMINIUM.PL

AqinaWWW.AQINA.EU

Austrothermn — WWW.AUSTROTHERM.PL

Bella Plast — WWW.BELLAPLAST.COM.PL

Cosentino — WWW.COSENTINO.COM

Deceuninck — WWW.DECEUNINCK.PL

Fakro — WWW.FAKRO.PL

Glass System WWW.GLASSSYSTEM.COM

King Klinker — WWW.KINGKLINKER.PL

Lumion — WWW.LUMION.PL

Okno-Pol — WWW.OKNO-POL.PL

Progress ArchitekturaWWW.PROGRESSARCH.COM

RobenWWW.ROBEN.PL

SaltoWWW.SALTOSYSTEMS.COM

VankWWW.VANK.PL

WSC Witod Szymanik —WWW.WSC.PL


Więcej informacji na temat wydarzenia znajdziecie na stronie internetowej MBA Kraków 2021.
Do zobaczenia w Krakowie!

 
oprac.:
Ola Kloc

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE