SARP Oddział Jelenia Góra

"Prezes oddziału w kadencji 2019–2023: Paweł Orłowski
Poza statutowymi celami działalności jeleniogórski oddział SARP może się poszczycić aktywnością w zakresie promowania architektury terenów górskich. Należą do nich „Karkonoskie Spotkania Architektoniczne KASA” — cykliczne imprezy, mające na celu promowanie współczesnej architektury powstającej w regionie dawnego województwa jeleniogórskiego, poprzez wskazywanie jej pozytywnych przykładów, analizowanie ich oraz prezentowanie w trakcie spotkań architektów, oraz w mediach publicznych. Spośród wielu nominowanych, oddanych do użytkowania obiektów, wybierany jest najlepszy, który SARP honoruje nagrodą Mistera.Ze względu na położenie regionu na styku trzech Państw: Polski, Czech i Niemiec, oddział podejmuje próby nawiązywania współpracy z Kolegami zza pobliskich granic w celu wymiany doświadczeń, opinii, wiedzy o architekturze, która powstaje w regionie po to, żeby się wzajemnie inspirować, doskonalić swoje umiejętności, by wspólnie budować korzystny obraz regionu. W 2018 roku odbyła się XXIII edycja, jubileuszowa, bo z okazji 30‑lecia istnienia tego wydarzenia, zorganizowana we współpracy z czeskim partnerem — Wydziałem Architektury Uniwersytetu Technicznego w Libercu. Owocna współpraca z tą instytucją odbyła się także podczas cyklu polsko‑czeskich warsztatów architektonicznych dla dzieci pn. „Mali Architekci”.

Z inicjatywy oddziału powstał również cykl spotkań architektonicznych — „Karkonoski Salon Architektury KaSA”. Celem spotkań jest pokazanie lokalnej społeczności nowoczesnych kierunków i stylów w budownictwie i kształtowaniu przestrzeni, na przykładzie dorobku najbardziej znanych polskich architektów jak: Robert Konieczny z KWK Promes, Zbigniew Maćków, APA Kuryłowicz & Associates czy JEMS Architekci.

Oddział SARP w Jeleniej Górze podejmuje także liczne próby inicjatyw mających na celu ożywianie oraz szkolenie lokalnych architektów zapraszając na dedykowane wykłady znanych producentów asortymentu wykorzystywanego w budownictwie czy znawców przepisów, aby referować bieżący stan prawny z zakresu wykorzystywanego w zawodzie architekta. Powszechnym jest także promowanie krajowych konkursów architektonicznych czy uczestniczenie w lokalnych wydarzeniach kulturalnych.

Paweł Orłowski, prezes jeleniogórskiego oddziału SARP, wspólnie z zarządem zamierza kontynuować wszystkie powyższe tradycje. Nowy zarząd planuje także organizację konkursów, które w jeleniogórskim regionie są rzadkością, a także zamierza wspierać działania władz i organizacji pozarządowych regionu oraz pracować na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego Kotliny Jeleniogórskiej."

Architektura & Biznes – artykuły

INSPIRACJE