Kliknij i zobacz jak w prosty sposób opublikować swój projekt w A&B
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

3 pytania do Pawła Orłowskiego, prezesa jeleniogórskiego oddziału SARP

09 grudnia '19

Niedawno w lokalnych oddziałach SARP odbyły się wybory nowych władz w kadencji 2019–2023 [wyniki]. Na łamach naszego portalu postanowiliśmy przybliżyć Wam plany nowo wybranych prezesek i prezesów stowarzyszenia, a także zapytać o to, dlaczego warto należeć do SARP. W pierwszej odsłonie nowego cyklu, na nasze pytania odpowiedział Paweł Orłowski, prezes oddziału SARP w Jeleniej Górze. Zapraszamy do lektury!

SARP, czyli Stowarzyszenie Architektów Polskich to organizacja zrzeszająca architektów w całym kraju. Historia jej działalności sięga 1877 roku — inicjatywy budowniczych i inżynierów z Krakowskiego Towarzystwa Technicznego, a później, w 1899 roku, aktywności architektów w warszawskim Towarzystwie Popierania Handlu i Przemysłu. Kontynuacją tych działań była utworzona w 1908 roku Delegacja Architektów Polskich, której głównym zadaniem było reprezentowanie dążeń architektów polskich działających we wszystkich zaborach — tworzenie wspólnych ekspozycji architektonicznych, organizacja konkursów, wypracowywanie wspólnego stanowiska wobec ochrony wykonywania zawodu architekta, zgłaszanie postulatów w sprawie organizacji szkolnictwa architektonicznego oraz opracowanie zasad regulaminów konkursów architektonicznych.

W 1919 roku warszawskie Koło Architektów zorganizowało I Powszechny Zjazd Architektów, a w 1926 powstało Stowarzyszenie Architektów Polskich — SAP. Na zjeździe polskich stowarzyszeń architektonicznych uchwalono powołanie instytucji periodycznych zjazdów delegatów (Delegacja Architektów Polskich), a w Poznaniu utworzono Związek Stowarzyszeń Architektów Polskich — ZSAP. W 1934 roku Walny Zjazd Delegatów w Warszawie powołał Stowarzyszenie Architektów Rzeczypospolitej Polskiej — SARP, które połączyło istniejące organizacje zrzeszające architektów. Nazwę zmieniono w 1952 roku na Stowarzyszenie Architektów Polskich, ale zachowano skrót SARP.
 


SARP Oddział Jelenia Góra

Paweł Orłowski
prezes oddziału SARP w Jeleniej Górze

© SARP Oddział Jelenia Góra

A&B: Jaki program działalności oddziału SARP zakłada Pan na najbliższy czas? Czy planowane są jakieś zmiany?

Paweł Orłowski: Poza statutowymi celami działalności SARP Oddział Jelenia Góra może się poszczycić aktywnością w zakresie promowania architektury terenów górskich. Jej główną formą jest organizacja „Karkonoskich Spotkań Architektonicznych KASA” — cyklicznej imprezy, mającej na celu promowanie współczesnej architektury powstającej w regionie dawnego województwa jeleniogórskiego, poprzez wskazywanie jej pozytywnych przykładów, analizowanie ich oraz prezentowanie w trakcie spotkań architektów, oraz w mediach publicznych. Spośród wielu nominowanych, oddanych do użytkowania obiektów, wybierany jest najlepszy, który SARP honoruje nagrodą Mistera.

Ponieważ żyjemy w regionie pozostającym na styku trzech Państw: Polski, Czech i Niemiec, oddział podejmuje próby nawiązywania współpracy z Kolegami zza pobliskich granic w celu wymiany doświadczeń, opinii, wiedzy o architekturze, która powstaje w naszym regionie po to, żeby się wzajemnie inspirować, doskonalić swoje umiejętności, by wspólnie budować korzystny obraz naszego regionu. Dlatego w minionym roku odbyła się XXIII edycja, jubileuszowa, bo z okazji 30lecia istnienia tego wydarzenia, zorganizowana we współpracy z czeskim partnerem — Wydziałem Architektury Uniwersytetu Technicznego w Libercu. Owocna współpraca z tą instytucją odbyła się także podczas cyklu polskoczeskich warsztatów architektonicznych dla dzieci pn. „Mali Architekci”.

Z inicjatywy oddziału powstał również cykl spotkań architektonicznych — „Karkonoski Salon Architektury KaSA”. Jego celem jest pokazanie lokalnej społeczności nowoczesnych kierunków i stylów w budownictwie i kształtowaniu przestrzeni, na przykładzie dorobku najbardziej znanych polskich architektów jak: Robert Konieczny z KWK Promes, Zbigniew Maćków, APA Kuryłowicz & Associates czy JEMS Architekci.

Poza tego typu wydarzeniami oddział SARP w Jeleniej Górze podejmuje liczne próby inicjatyw mających na celu ożywianie oraz szkolenie lokalnych architektów zapraszając na dedykowane wykłady znanych producentów asortymentu wykorzystywanego w budownictwie czy znawców przepisów, aby referować bieżący stan prawny z zakresu wykorzystywanego w zawodzie architekta. Powszechnym jest także promowanie krajowych konkursów architektonicznych czy uczestniczenie w lokalnych wydarzeniach kulturalnych.

Aktualny Zarząd oddziału, w odświeżonym i powiększonym składzie, zamierza kontynuować wszystkie powyższe tradycje i sukcesywnie podejmuje w tym celu kroki. Ale to nie wszystko. Od dłuższego czasu nosimy się z planami organizowania konkursów, które w jeleniogórskim regionie, z kilku przyczyn, są rzadkością. W tym momencie stawiamy sobie ten cel na pierwszych miejscach listy naszych priorytetów. Jednym z nich jest również wspieranie działań władz i organizacji pozarządowych regionu, a także promocja na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego, widząc złą kondycję, wielu ważnych dla tożsamości regionalnej Kotliny Jeleniogórskiej zabytków.

 

A&B: Ilu jest członków w oddziale i ile wynosi wysokość składki?

Paweł Orłowski: 32 osoby. Składka wynosi 100 PLN / rok.

 

A&B: Dlaczego warto być członkiem SARP?

Paweł Orłowski: Świat, w jakim aktualnie żyjemy, jest przepełniony informacjami. Im więcej wiemy, tym więcej chcemy działać, tym większe mamy od siebie oczekiwania, ale i tym większa jest presja społeczna. W tym całym natłoku informacji i chaosie często przeoczyć można ważne dla nas inicjatywy. Dlatego ważne jest, aby działać razem, bo jeśli sami czegoś nie dostrzeżemy, na coś nie wpadniemy lub nie potrafimy czegoś zrobić, to może uczyni to dla nas ktoś inny. SARP jest doskonałą platformą do tego, aby dzielić się informacjami i wspólnie dochodzić do nieoczekiwanych dla nas samych osiągnięć. Zwłaszcza w świecie architektury, sztuki i szeroko pojętej otaczającej nas przestrzeni, które dynamicznie się zmieniają i ewoluują, reagując na potrzeby dzisiejszej rzeczywistości.

Czego dziś potrzebujemy? Świeżości, kreatywności, ciekawości, odwagi. Oddział Jelenia Góra to jednostka górska, a góry od zawsze przyciągały ludzi odważnych, ciekawych, wrażliwych na świat. Przede wszystkim ludzi różnych — jeśli chodzi o wiek, rodzaj estetyki architektonicznej czy poglądy społeczne. SARP, poprzez spotkania i dyskusje na płaszczyźnie koleżeńskiej, pozwala te różnice łączyć i przekuwać w sukcesy. Sukcesy w postaci inspirujących wykładów ciekawych postaci świata architektury, kształcących spotkań szkoleniowych, czy wydarzeń promujących dobrą architekturę lub nauczających jej warsztatów, i w końcu — współpracy z polskimi i zagranicznymi partnerami w celu poszerzania swoich horyzontów.

W dzisiejszym świecie toczymy nieustanną walkę z czasem, wyszarpując jego skrawki na sytuacje dające nam odpoczynek i energię do działania. Liczne spotkania w kameralnym biurze na poddaszu zabytkowej kamienicy w Jeleniej Górze, to nie tylko praca czy nauka, nie tylko misja walki o dobrą przestrzeń, jej promocję czy aktywizację środowiska zawodowego, ale też okazja do złapania oddechu wśród przyjaciół i ich pomocnej dłoni, kiedy jej potrzebujesz.

Bycie członkiem SARP jest dobrowolne. To miejsce dla ludzi z pasją, dla których nie jest obojętne, jak wygląda i będzie wyglądać nasza rzeczywistość, którzy chcą się rozwijać i zdobytą wiedzą dzielić z innymi.

Głos został już oddany

Światło Cię Uniesie – okna, które zmieniają dom — Fakro INNOVIEW
Światło Cię Uniesie – okna, które zmieniają dom — Fakro INNOVIEW
Dachówki ceramiczne Röben – zawsze na czasie
AQUA – Stelaże podtynkowe i przyciski spłukujące
INSPIRACJE