Zobacz w portalu A&B!
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

3 pytania do Mikołaja Machulika, prezesa katowickiego oddziału SARP

13 stycznia '20

Niedawno w lokalnych oddziałach Stowarzyszenia Architektów Polskich odbyły się wybory nowych władz w kadencji 2019–2023 [wyniki]. Na naszym portalu możecie poznać plany nowo wybranych prezesek i prezesów stowarzyszenia. W dzisiejszym odcinku o działalności katowickiego oddziału opowie Mikołaj Machulik.

SARP Oddział Katowice

Mikołaj Machulik
prezes oddziału SARP w Katowicach

© SARP Oddział Katowice

A&B: Jaki program działalności oddziału SARP zakłada Pan na najbliższy czas? Czy planowane są jakieś zmiany?

Mikołaj Machulik: Program działalności naszego oddziału skupia się wokół kilku podstawowych elementów: edukacja, promocja, integracja.

W zakresie edukacji mamy cykle spotkań i warsztatów, wykładów. Cykl, który właśnie skończył 15 lat, „Mistrzowie Architektury” dedykowany dla jest zainteresowanej już młodzieży, studentów i architektów. Dla najmłodszych dzieci — „Archidzieci” i „Dzieci w Kubaturze”. Współorganizujemy również ze Śląską Okręgową Izbą Architektów RP szkolenia zawodowe dla architektów, a także aktywnie uczestniczymy w ogólnopolskim programie edukacyjnym Izby Architektów RP dla dzieci i młodzieży szkolnej — „Kształtowanie przestrzeni”.

W zakresie promocji architektury mieści się ta wyżej wymieniona edukacja skierowana dla osób spoza naszego środowiska. Przede wszystkim jest to organizacja konkursów architektonicznych i urbanistycznych realizacyjnych, przeglądowych oraz wystaw. Corocznie przyznajemy nagrody w naszym konkursie Architektura Roku Województwa Śląskiego pod patronatem Marszałka Województwa Ślaskiego, z którym z kolei organizujemy też Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Ślaskiego. W 2019 roku przypadły odpowiednio 25. i 20. edycja tych nagród, co uczciliśmy wyjątkową galą i ceremonią w Muzeum Ślaskim. Przełom kadencji zawsze wiąże się z przeglądem SPAW czyli „Ślaskim Przeglądem Architektury Województwa”. Właśnie zamykamy wydanie III edycji — wystawa i katalog, które zaprezentują pracę naszych koleżanek i kolegów. Do tego dochodzi nagroda Dyplom Roku we współpracy z trzema już uczelniami na Śląsku.

Organizowane wystawy to głównie wystawy pokonkursowe i przeglądowe SARP, ale zapraszamy naszych członków również do wystaw indywidualnych, gdzie dajemy swobodę wypowiedzi, a zapewniamy obsługę, wernisaż, promocję. Współpracujemy od lat z Kabinetem Architektury z Ostrawy, skąd ściągamy wystawy o zasięgu międzynarodowym — ostatnio oryginalne prace (rysunki i makiety) Zvi Heckera. Chcemy też organizować wystawy problemowe. W naszej Galerii Architektury dla tzw. higieny, od czasu do czasu gości również sztuka.

Zarówno szkolenia, jak i wernisaże wystaw sprzyjają integracji środowiska. Dodatkowymi elementami są cykliczne spotkania „Majówka Architektów” i „Archiziemniak”, które odbywają się w naszym Domu Pracy Twórczej Architekta w Ustroniu w tzw. willi gen. Ziętka. Imprezy te są oczekiwane i cieszą się dużą popularnością, podobnie jak Bal Architekta.
Uzupełnieniem są spotkania i dyskusje wokół książek, filmów, wydarzeń i problemów organizowane czasem ad hoc.

Z instytucją Silesia Film — Filmoteką Ślaską zapraszamy na wspólne oglądanie filmów i rozmowy o nich w cyklu „Film i Miasto”, gdzie znów udaje nam się promować naszą „sztukę widzenia”. Pracujemy też nad warsztatami fotografii…

Myśląc o integracji, myślimy szeroko. Ostatnie spotkanie młodych architektów SARP U40 organizowane w Katowicach nosiło tytuł „Otwarcie”. Chcemy otwierać nową i zacieśniać istniejącą współpracę nie tylko z innymi, najbliższymi nam oddziałami SARP, ale z innym środowiskowymi organizacjami, w szczególności Śląską Okręgową Izbą Architektów, Towarzystwem Urbanistów Polskich O/Śląsk, Fundacją Napraw Sobie Miasto, czy innymi pozarządowymi organizacjami, z którymi łączą nas wspólne zainteresowania „przestrzenne”. Tu też wkraczamy na pola promocji i edukacji.

Jest tego dużo, więc raczej nie planujemy kolejnych nowych cykli aktywności. Chcemy się skupić na ich jakości.

 

A&B: Ilu jest członków w oddziale i ile wynosi wysokość składki?

Mikołaj Machulik: Mamy prawie 400 członków w oddziale. Wysokość składki wynosi 15 PLN/mc. Ze składki zwolnienie są emeryci i członkowie honorowi.

 

A&B: Dlaczego warto być członkiem SARP?

Mikołaj Machulik: SARP, jak każdą organizację tworzą ludzie. SARP daje możliwość dobrowolnego, ale jak widać bardzo aktywnego, włączania się w pracę na rzecz środowiska architektonicznego i realną promocję architektury. Czy warto? Czy nam się to udaje? Liczby mówią same. W minionej kadencji w naszym Oddziale mieliśmy około 211 wcześniej wymienionych wydarzeń w 19 cyklach w ciągu 4 lat, co statystycznie daje 1 aktywność w ciągu tygodnia! Samych konkursów przeprowadziliśmy około 20, do tego 16 przeglądowych i 3 warsztaty. Średnio jeden co dwa miesiące! Jest to też dobry start dla młodych ambitnych architektów, absolwentów chętnych do włączenia się w aktywne środowisko zawodowe i otwartych na współpracę, zanim obowiązkowo wstąpią do Izby Architektów RP, by móc samodzielnie oraz świadomie i odpowiedzialnie wykonywać ten zawód.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE