Zobacz w portalu A&B!
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

3 pytania do Wojciecha Krawczuka, prezesa poznańskiego oddziału SARP

23 grudnia '19

Niedawno w lokalnych oddziałach Stowarzyszenia Architektów Polskich odbyły się wybory nowych władz w kadencji 2019–2023 [wyniki]. Na łamach naszego portalu postanowiliśmy przybliżyć Wam plany nowo wybranych prezesek i prezesów stowarzyszenia. W dzisiejszym odcinku cyklu o celach poznańskiego oddziału SARP opowie Wojciech Krawczuk.

SARP, czyli Stowarzyszenie Architektów Polskich to organizacja zrzeszająca architektów w całym kraju. Historia jej działalności sięga 1877 roku — inicjatywy budowniczych i inżynierów z Krakowskiego Towarzystwa Technicznego, a później, w 1899 roku, aktywności architektów w warszawskim Towarzystwie Popierania Handlu i Przemysłu. Kontynuacją tych działań była utworzona w 1908 roku Delegacja Architektów Polskich, której głównym zadaniem było reprezentowanie dążeń architektów polskich działających we wszystkich zaborach — tworzenie wspólnych ekspozycji architektonicznych, organizacja konkursów, wypracowywanie wspólnego stanowiska wobec ochrony wykonywania zawodu architekta, zgłaszanie postulatów w sprawie organizacji szkolnictwa architektonicznego oraz opracowanie zasad regulaminów konkursów architektonicznych.

W 1919 roku warszawskie Koło Architektów zorganizowało I Powszechny Zjazd Architektów, a w 1926 powstało Stowarzyszenie Architektów Polskich — SAP. Na zjeździe polskich stowarzyszeń architektonicznych uchwalono powołanie instytucji periodycznych zjazdów delegatów (Delegacja Architektów Polskich), a w Poznaniu utworzono Związek Stowarzyszeń Architektów Polskich — ZSAP. W 1934 roku Walny Zjazd Delegatów w Warszawie powołał Stowarzyszenie Architektów Rzeczypospolitej Polskiej — SARP, które połączyło istniejące organizacje zrzeszające architektów. Nazwę zmieniono w 1952 roku na Stowarzyszenie Architektów Polskich, ale zachowano skrót SARP.
 


SARP Oddział Poznań

Wojciech Krawczuk
prezes oddziału SARP w Poznaniu

© SARP Oddział Poznań

A&B: Jaki program działalności oddziału SARP zakłada Pan na najbliższy czas? Czy planowane są jakieś zmiany?

Wojciech Krawczuk: Zarząd będzie kontynuował wypracowaną w poprzednich kadencjach formułę działalności. Ze względu na dużą ilość młodych ludzi w Zarządzie chciałbym, abyśmy zwrócili się w większym stopniu w stronę uczelni kształcących architektów i w stronę potrzeb przyszłych adeptów tego zawodu, abyśmy zwiększyli atrakcyjność organizowanych przez oddział wydarzeń, przy jednoczesnym wykorzystaniu doświadczenia osób z dłuższym stażem w zawodzie, chcemy wypracować sobie z samorządem lokalnym właściwe standardy organizowania konkursów architektonicznourbanistycznych, a także przyjrzeć się realizowanym w województwie obiektom.

 

A&B: Ilu jest członków w oddziale i ile wynosi wysokość składki?

Wojciech Krawczuk: Obecnie mamy 299 członków, w tym 77 emerytów. Składka członkowska wynosi 15 PLN miesięcznie / 180 PLN na rok, emeryci nie płacą, a absolwenci uczelni do trzech lat od roku dyplomowego mają 50 procent zniżki.

 

A&B: Dlaczego warto być członkiem SARP?

Wojciech Krawczuk: Może dlatego, że jest to jedna z nielicznych organizacji środowiska architektonicznego o tak długiej tradycji. Poza tym to także profity dla członków Stowarzyszenia, dostęp do informacji o aktualnych konkursach, czy planach inwestycyjnych aglomeracji, debaty, warsztaty, wystawy i zwiedzanie ważnych dla Poznania obiektów, a także kontakt z innymi tego typu organizacjami na terenie całego kraju.

Głos został już oddany

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024
DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
INSPIRACJE