SARP Oddział Kielce

Prezes oddziału w kadencji 2019–2023: Janusz Janik.

Celem Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP), jak zakłada Statut Stowarzyszenia, jest współudział w kreowaniu nowoczesnego oblicza kraju, jego kultury, cywilizacji i społeczeństwa obywatelskiego, z zachowaniem podstawowego założenia — szacunku dla naszej ponad tysiącletniej historii. Podstawowymi wartościami, które SARP respektuje i utrwala jako prawo w swoim statucie, są prawda, zaufanie, wspólnota i piękno.

Architektura & Biznes – artykuły

INSPIRACJE