Zobacz w portalu A&B!
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Ulica Świętokrzyska na nowo. Konkurs na projekt urbanistyczno-architektoniczny w Nowej Słupi

21 września '20

Zapraszamy do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej ulicy Świętokrzyskiej w mieście i gminie Nowa Słupia organizowanym przez kielecki oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich.

Konkurs organizowany jest w formie jednoetapowego, otwartego konkursu architektonicznego, realizacyjnego, w którym uczestnicy składają prace wraz z wymaganymi oświadczeniami. Ideą konkursu jest twórcze rozwiązanie problematyki obecnego sposobu zagospodarowania obszaru ulicy Świętokrzyskiej, harmonijnie wpisującego się w istniejące, zabytkowe otoczenie w skali urbanistycznej i architektonicznej, a także nadanie mu nowych, wysokich walorów estetycznych oraz użytkowych. Zasadniczą modyfikacją ulicy jest zmiana jej charakteru do formy deptaka, zachowującego również funkcję komunikacji kołowej.

Celem konkursu jest wyłonienie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej, najlepszej pod względem funkcjonalno-użytkowym i kompozycyjnym, z uwzględnieniem kontekstu istniejącego zagospodarowania obszaru i jego otoczenia ul. Świętokrzyskiej w Gminie Nowa Słupia.

Zgłoszone projekty powinny obejmować:

 • przebudowę i modernizację ulicy Świętokrzyskiej w związku z projektem „Rewitalizacja Nowej Słupi” ujętego w
  Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020,
 • wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich.

Prace konkursowe będą oceniane według następujących kryteriów:

 • atrakcyjności przyjętych rozwiązań urbanistyczno-architektonicznych terenu, w tym jego walorów wizualnych i
  użytkowych,
 • prawidłowości przyjętych rozwiązań przestrzennych zagospodarowania terenu,
 • walorów ekonomicznych z punktu widzenia realizacji i wieloletniej eksploatacji terenu objętego przedmiotem konkursu.

sąd konkursowy

Oceny nadesłanych prac dokona jury w składzie:

 • Wojciech Głowacki – przewodniczący sądu konkursowego, SARP Kielce
 • Mikołaj Machulik – zastępca przewodniczącego sądu konkursowego, SARP Katowice,
 • Regina Kozakiewicz-Opałka – sędzia referent, SARP Kielce,
 • Włodzimierz Szczałuba – miasto i gmina Nowa Słupia,
 • Marek Partyka – miasto i gmina Nowa Słupia,
 • Grzegorz Król – zastępca sądu konkursowego, SARP Kielce,
 • Janusz Janik – zastępca sądu konkursowego, SARP Kielce,
 • Natalia Głowacka – sekretarz organizacyjny konkursu, SARP Kielce.

nagrody i kalendarium konkursu

W konkursie przewidziano przyznanie trzech nagród głównych i dwa wyróżnienia: I nagrody w wysokości 15 tys. zł oraz zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, II nagrody w wysokości 8 tys. zł, III nagrody w wysokości 5 tys. zł, wyróżnienia w wysokości 1 tys. zł każde.

 • wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie: do 23 września br.
 • odpowiedzi na pytania związane z konkursem: do 30 września br.
 • składanie prac konkursowych: do 26 października br.
 • rozstrzygnięcie konkursu: 5 listopada br.

Więcej informacji, szczegółowy regulamin oraz adres, pod który należy składać wnioski, dostępne są na stronie konkursu.

 

oprac. red.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE