Zobacz w portalu A&B!
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Woonerf przy ul. 3 Maja we Włocławku – konkurs projektowy

23 września '20

Urząd Miasta Włocławek ogłosił konkurs dotyczący opracowania koncepcji urbanistyczno-architektonicznej przebudowy ulicy 3 Maja, którą zaplanowano w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek.

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla ulicy 3 Maja, która uwzględniać będzie przebudowę ulicy oraz projekt woonerfu. Propozycja powinna być opracowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego ze szczególnym uwzględnieniem dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Zmiana wizerunku ulicy 3 Maja, będącej ważnym elementem osi urbanistycznej i komunikacyjnej miasta, która łączy plac Wolności ze Starym Rynkiem, zostanie przeprowadzona w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 i ma przyczynić się do wzrostu jakości przestrzeni publicznej, wzmocnienia roli centrum miasta oraz zwiększenia atrakcyjności gospodarczej tego obszaru i jego odbioru.

Prace konkursowe będą oceniane według następujących kryteriów:

  • trafności rozwiązań funkcjonalnych programowo-przestrzennych ze szczególnym uwzględnieniem dostępności dla wszystkich użytkowników,
  • uwzględnienia potrzeb mieszkańców,
  • komfortu i atrakcyjność użytkowania,
  • zastosowania proekologicznych rozwiązań z zakresu smart city,
  • kosztów realizacji.

nagrody i kalendarium konkursu

W konkursie przewidziano przyznanie trzech nagród o łącznej wysokości 20 tys. zł. Organizator zaprosi autora najwyżej ocenianej pracy do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonie dokumentacji projektowej, będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej.

  • składanie prac konkursowych: do 27 listopada br.
  • ogłoszenie wyników: do 10 grudnia br.

Więcej informacji, szczegółowy regulamin oraz adres, pod który należy składać wnioski, dostępne są na stronie konkursu.

 

oprac.: Dobrawa Bies

Głos został już oddany

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024
DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
INSPIRACJE