SARP Oddział Olsztyn

Prezeska oddziału w kadencji 2019–2023: Adriana Patalas.

Budynek olsztyńskiego oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich znajduje się przy ulicy Kołłątaja 14. Usytuowany w południowo-zachodniej pierzei ulicy Kołłątaja obiekt został wzniesiony na przełomie XVIII i XIX wieku. Obiekt staraniem Stowarzyszenia Architektów Polskich i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków został odbudowany w latach 1980-1990. Olsztyński oddział SARP‑u, jak pisze jego prezeska, Adriana Patalas, to prężnie działająca ekipa. „Już od wielu kadencji kolejni Prezesi dbają o szeroko zakrojoną aktywizację środowiska, organizując wiele oddziałowych wydarzeń i przedsięwzięć. Dzięki temu oddział może pochwalić się rosnącą z roku na rok liczbą nowych członków. Ci młodzi stażem pod okiem tych bardziej doświadczonych mogą rozwijać swoje pomysły oraz brać aktywny udział w różnego rodzaju przedsięwzięciach adekwatnych do ich zainteresowań”.

Architektura & Biznes – artykuły

INSPIRACJE