Zobacz w portalu A&B!
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Projektowanie architektoniczne i koordynacja branż w standardzie OPEN BIM

25 czerwca '21


Przygotowanie realizacji inwestycji, a zwłaszcza proces projektowania, to jeden z pierwszych obszarów branych pod uwagę w przypadku podejmowania decyzji o wdrożeniu metodyki BIM. W tym zakresie kojarzone jest ono głównie z zastosowaniem narzędzi informatycznych umożliwiających modelowanie BIM oraz wspomagających koordynację i komunikację pomiędzy członkami zespołów projektowych.

Archicad i Solibri Office to programy umożliwiające projektowanie, koordynację międzybranżową, analizę i wyszukiwanie błędów projektowych oraz komunikację z członkami zespołów projektowych. Ich jednoczesne użycie zapewnia, z jednej strony — skuteczne i efektywne wykonywanie projektów w technologii BIM (Archicad), z drugiej — systematyczną weryfikację tworzonych modeli przy pomocy automatycznych reguł analizy (Solibri Office).

OPEN BIM to skuteczna koordynacja procesów projektowych

Zastosowanie standardów OPEN BIM, w celu wsparcia wielu procesów projektowania umożliwia tworzenie skutecznych schematów pracy. Sprawdzane i koordynowane mogą być modele IFC różnych branż, a wnioski z analizy skutecznie współdzielone przy pomocy notatek w formacie BCF (BIM Collaboration Format). Wszystkie te działania realizowane są przez zestawy modyfikowalnych reguł, które mogą być dostosowywane do potrzeb pracowni lub specyfiki projektu. Solibri Office umożliwia ciągłą i skuteczną kontrolę projektu w następujących obszarach:

  • bieżącej oceny branżowych modeli BIM wykorzystywanych w codziennej koordynacji prac projektowych,
  • automatycznej analizy modeli BIM na wybranych etapach projektowania w celu uniknięcia powszechnie występujących błędów modelowania,
  • automatycznej analizy relacji pomiędzy elementami modelu w celu oceny poprawności merytorycznej i zgodności z normami i specyfikacjami,
  • automatycznej analizy parametrów i informacji powiązanych z modelem BIM w celu weryfikacji zgodności z ustaleniami BEP i spełnieniem wymagań inwestora.

Wyniki analizy modeli mogą być w łatwy sposób przeglądane w bezpłatnej wersji programu Solibri Anywhere, współdzielone w postaci raportów w formatach PDF lub Excel lub poprzez zastosowanie standardu BCF w celu przekazania uwag do projektantów branżowych. Możliwe jest również bezpośrednie połączenie programu Archicad i Solibri Office w sposób umożliwiający bieżącą weryfikację tworzonego projektu bez konieczności zapisywania modelu do formatu IFC.

Zastosowanie programów Archicad i Solibri Office zdecydowanie zmniejsza ryzyko związane z drożeniem BIM oraz jest istotnym czynnikiem podnoszącym jakość oferowanych usług i produktów.


Więcej informacji na stronie firmy WSC Witold Szymanik i S-ka Sp. z o.o. w portalu A&B.

Głos został już oddany

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024
DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
INSPIRACJE