PDA 2024 – materiały i technologie dla Architekta. Zamów wersję drukowaną

Strop WPS. Lekki montaż bezpodporowy z żelbetowych elementów prefabrykowanych

17 grudnia '20

Płyty stropowe WPS (Wrocławska Płyta Stropowa). Wielkopowierzchniowy strop bezpodporowy


Strop WPS firmy BUDMATER Sp. z o.o. wyróżnia na rynku technika lekkiego montażu, w którym nie używa się szalunku oraz stempli. Zaletą tej technologii jest brak konieczności stosowania podpór, dzięki czemu strop WPS nie obciąża stropów niższych kondygnacji. Ta cecha predysponuje wykorzystanie stropów np. podczas remontów kamienic. Kolejną niepodważalną zaletą jest duża rozpiętość stropu WPS ograniczona wyłącznie długością zastosowanej belki stalowej typu dwuteownik.

Co to jest strop WPS?

Wrocławska Płyta Stropowa (w skrócie WPS) jest prefabrykowanym żelbetowym elementem konstrukcyjnym przeznaczonym do wykonywania stropów w budynkach remontowanych i modernizowanych jako element nośny ułożony między stalowymi belkami stropu. Strop z płyt WPS to technologia składająca się z żeber nośnych — stalowych belek dwuteowych, które wypełnia się prefabrykowanymi płytami żelbetowymi, zwanymi właśnie płytami WPS.

Historia stropu WPS

Stropy WPS zostały zaprojektowane w oparciu o wytyczne Miejskiego Biura Projektów we Wrocławiu, ul. Oławska 2 w maju 1980 r. Od miejsca zaprojektowania tego typu stropu zawdzięczamy jego nazwę — WPS, czyli Wrocławska Płyta Stropowa. Autorem pomysłu był mgr inż. Jerzy Gajczewski a autorem projektu mgr inż. Zygmunt Domaszewski.

WPS 100 © BUDMATER

Prefabrykowana płyta WPS 100

© BUDMATER

Wrocławska Płyta Stropowa – zalety

Stosowanie płyt WPS (budmater.pl/plyty-wps) eliminuje całkowicie deskowania i rusztowania niezbędne przy wykonywaniu stropów monolitycznych. Ponadto stosowanie płyt WPS w dużym stopniu skraca czas trwania robót i nie wymaga zatrudniania wysoko wykwalifikowanych pracowników. Belki stalowe mogą być wprowadzane do wszystkich pomieszczeń bez użycia dźwigu. Belki można ponadto dzielić w wyjątkowych sytuacjach na krótsze odcinki i montować na budowie. Kształt i wymiary płyt zostały dostosowane do ręcznego transportu i montażu przez dwóch pracowników.

Podstawowe cechy stropu WPS

 • wyeliminowanie deskowania
 • brak konieczności użycia dźwigu
 • brak podpór montażowych
 • brak konieczności zatrudnienia wysoko wykwalifikowanych pracowników do montażu
 • duże rozpiętości do 12 m
 • wyeliminowanie obciążania stropów niższych kondygnacji
 • wszystkie długości płyt WPS w dużych ilościach dostępne są od ręki (producent BUDMATER.pl)
 • możliwość transportu płyt na duże odległości
 • możliwość montażu stropu na budowach z trudnościami logistycznymi
 • łatwość i szybkość wykonania projektu stropu.


Strop WPS - lekki montaż, bez szalunku oraz stempli © BUDMATER

Prefabykowane płyty żelbetowe stropu WPS

© BUDMATER

Strop WPS — budowa i zasada działania

Belki stalowe osadzane są w gniazdach w murze. Pod oparcie belek stalowych wykonuje się w gniazdach poduszki betonowe. Po zamontowaniu belek należy gniazda obetonować.

Płyty WPS są zaprojektowane na obciążenia równomiernie rozłożone. Nie należy obciążać płyt ciężkimi ściankami działowymi i innymi obciążeniami skupionymi. Pod ścianki działowe usytuowane równolegle do położenia belek stropowych należy wykonać dodatkowe belki stalowe, a pod ścianki usytuowane prostopadle do położenia belek żeberka żelbetowe wykonywane na płytach WPS. W poziomie górnej półki belek stalowych powinna być wykonana warstwa betonu ~5 cm, która zabezpiecza belki stalowe przed zwichrzeniem. Ponadto belki stalowe powinny być obetonowane. Belek stalowych nie zaleca się zabezpieczać antykorozyjnie celem lepszej przyczepności betonu. Dolne półki belek powinny być osiatkowane i otynkowane z pozostałą powierzchnią stropu.

W miejscach gdzie modularna płyta WPS nie mieści się między belkami, należy wykonać wylewki żelbetowe. Wylewki z uwagi na ich małą rozpiętość do 0,9 m maksymalnie można zbroić prętami ø8 co 10 cm dołem z wywinięciem zbrojenia na podporach ku górze.

Dane techniczne płyt WPS

 • szerokość: 400 mm
 • długość: 800–1500 mm w module co 100 mm
 • wysokość: 80 mm
 • elementy zbrojone: 40 cm
 • klasa betonu B-25
 • waga elementu wynosi ok. 100 kg/m².

Szkic obetonowanej
belki stropowej © BUDMATER

Szkic obetonowanej belki stropowej

© BUDMATER

Konstrukcja nośna stropu WPS – belki z profili stalowych

Do wykonania stropów z płyt WPS, niezależnie od wymagań stanów granicznych nośności i użytkowania, należy stosować belki o takiej szerokości stopki, aby zapewnić oparcie płyt co najmniej na długości 3 cm. Do wykonania konstrukcji nośnej stropu stosuje się profile stalowe gorącowalcowane ze stali konstrukcyjnej ST3S. Belki stalowe należy oczyścić przed wbudowaniem.

Płyty ogniochronne – zabezpieczenie stalowych belek nośnych stopu WPS

Dla zapewnienia odpowiedniej odporności ogniowej stropu musimy zadbać przede wszystkim o zabezpieczenie belek stalowych. Do zabezpieczenia belek możemy zastosować:

 • płyty ogniochronne np. Promatect firmy Promat lub równoważne, według systemu wybranego przez Wykonawcę dla uzyskania klasy odporności pożarowej stropu REI 60 lub REI120
 • zabezpieczenie stalowych belek stropowych poprzez natrysk lub malowanie zestawem farb pęczniejących ogniochronnych po uzyskaniu akceptacji przedstawionego rozwiązania przez Inżyniera
 • płyty gipsowo-kartonowe ogniochronne GKF grubości 1,25 cm.

Schemat ułożenia
belek w korytarzu między ścianami szybu windowego © BUDMATER

Schemat ułożenia belek w korytarzu między ścianami szybu windowego

© BUDMATER

Montaż stropu WPS w praktyce

Montaż stropu WPS może być prowadzony tylko na podstawie projektu montażu konstrukcji dostarczonego przez wykonawcę robót. Pracownicy montażowi muszą być przeszkoleni, zapoznani z organizacją montażu i stosowanym sprzętem. Przebywanie ludzi na poziomie bezpośrednio pod montowanym stropem jest niedopuszczalne. Ciężar płyt WPS waha się pomiędzy 40 a 70 kg, dzięki temu montaż stropu z płyt WPS może być ręczny — bez użycia jakiegokolwiek ciężkiego sprzętu. Do montażu stropu WPS stosuje się belki stalowe klasy AI–AII o takiej szerokości stopki, aby zapewnić odpowiednie oparcie płyt (co najmniej 3 cm).

Układanie płyt WPS

Bardzo istotne jest aby płyty stropowe układać ściśle obok siebie, gdyż miejsca łączenia wypełnia się betonem. Z kolei, miejsce styku płyty i belki wypełnia się rzadką zaprawą cementową.

Izolacja stropu WPS

Do izolacji stropu WPS stosuje się rozmaite materiały (polecane przez firmę BUDMATER są np. keramzyt, styropian, wełna mineralna, poliuretan), które kładzie się bezpośrednio na płyty, następnie na całość układa się końcową warstwę betonu.

Wykończenie stropu WPS

Wykończenie stropu od spodu należy do decyzji inwestora, jednakże najczęstszą spotykaną praktyką jest tynkowanie sufitu co najmniej dwucentymetrową warstwą zaprawy cementowo-wapiennej.

 

Więcej informacji na stronie firmy BUDMATER Sp. z o.o. w portalu A&B.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE