Agnieszka Strap

Agnieszka Strap, studentka studiów magisterskich na specjalności Konstrukcje Budowlane na PWr. Swoją przyszłość wiąże z projektowaniem konstrukcji w budownictwie przemysłowym. Szczególne zainteresowania to konstrukcje stalowe oraz efektywność energetyczna budynków. W 2019 roku zajęła drugie miejsce w konkursie pt. Rzeka, która łączy.

Architektura & Biznes