Agnieszka Witkowska

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, kierunku Architektura Przestrzeni Kulturowych. Studia ukończyła pracą magisterską pt. „Poland for Poland”, publikowaną oraz szeroko komentowaną w lokalnych, oraz ogólnopolskich mediach. Studiowała Architekturę Wnętrz oraz Ceramikę na Escuela de Arte de Sevilla w ramach programu Erasmus+. Wielokrotna stypendystka Rektora ASP w Gdańsku oraz Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Pełniła funkcję przewodniczącej fotograficznego koła naukowego „Obiektywni ASP” oraz sekretarza architektonicznego koła „Archikultura”.
 
Artystka interdyscyplinarna działa twórczo jako projektantka, fotografka, malarka. W swoich działaniach dużą wagę przywiązuje do wywołania refleksji na temat otaczającej nas plastikowej rzeczywistości. Nadaje drugie życie tworzywom sztucznym, wykorzystując je zarówno w projektach architektonicznych, fotograficznych, jak i malarskich. Wielokrotnie doceniana w konkursach. Brała udział w wielu wystawach o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym.

Architektura & Biznes – artykuły

INSPIRACJE