Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize
Konkurs „Najlepszy Dyplom ARCHITEKTURA”

Rozstrzygnięcie 10. edycji konkursu Najlepszy Dyplom Architektura

26 stycznia '22

W styczniu 2022 roku rozstrzygnęliśmy dziesiątą już edycję konkursu „Najlepszy Dyplom Architektura” na najlepszy dyplom studencki. W konkursie brały udział prace inżynierskie i magisterskie obronione w latach 2019–2021. Spośród aż dwudziestu dziewięciu projektów nominowanych do finału wybraliśmy naszym zdaniem najlepsze. Pierwszą nagrodę zdobyła Agnieszka Nyka, drugą Ewa Bubik, a trzecią Bernadetta Budzik. Wyróżnienie przyznano zaś Katarzynie Przybyło. 20 stycznia br. zakończyło się także głosowanie publiczności, w którym największą liczbę głosów zdobyła Agnieszka Witkowska.

I Nagroda — miejsce nie tylko dla ludzi

Pierwszą nagrodę przyznaliśmy magisterskiej pracy dyplomowej Agnieszki Nyki pt. „Adaptacja obiektów historycznych w dobie zmian klimatu. Torpedownia w Babich Dołach” przygotowanej pod kierunkiem dr. hab. Jakuba Szczepańskiego, profesora Politechniki Gdańskiej, oraz promotorki pomocniczej, dr Anny Orchowskiej-Smolińskiej, i obronionej w 2020 roku na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej [projekt]. Aby zobrazować problem niszczącej planetę działalności człowieka, autorka w swoim projekcie podejmuje próbę stworzenia miejsca, które pokaże możliwość renaturalizacji przestrzeni miejskiej poprzez architekturę, która nie powinna być już tylko dla ludzi, lecz także tworzyć ramy dla przyrody. Dyplomowa propozycja dotyczy trzech obiektów — adaptacji budynku torpedowni z czasów II wojny światowej na miejsce ostoi dla ptaków oraz schronienia dla znikających z Bałtyku drobnych ekosystemów morskich, przekształcenia ruin stojącej na brzegu hali na centrum wystawienniczo‑edukacyjne i budowy spajającego założenie nowego pawilonu informacyjnego.

I Nagroda; aksonometria torpedowniI Nagroda; aksonometria torpedowniI Nagroda; aksonometria torpedowni

I Nagroda; aksonometria torpedowni

© Agnieszka Nyka

Nagrodę przyznaliśmy za trafne spostrzeżenie, że architektura nie musi być projektowana zawsze z myślą o człowieku, a „rewitalizacja” nie zawsze musi oznaczać powrót ludzi. Przekształcenie torpedowni w ostoję dla ptaków przy użyciu bardzo prostych zabiegów architektonicznych jest — zdaniem jury — ciekawą próbą zmiany myślenia o odbiorcach architektury. Doceniliśmy interesujące podejście do form budownictwa porzuconych przez człowieka — częściowe oddanie ich przyrodzie oraz wykorzystanie na centrum edukacji przyrodniczej, adaptację istniejących budowli, zachowanie śladów ich zużycia oraz wykorzystanie materiału z odzysku do budowy nowego pawilonu. Całość założenia z wyczuciem wykorzystuje niecodzienny nastrój nieoczywistych i rzadkich obiektów militarnych oraz ich położenie.

I Nagroda; wizualizacja adaptowanej haliI Nagroda; wizualizacja adaptowanej haliI Nagroda; wizualizacja adaptowanej hali

I Nagroda; wizualizacja adaptowanej hali

© Agnieszka Nyka

II Nagroda — miejsce uczenia się

Drugą nagrodę za pracę zatytułowaną „Szkoła jako stymulujące środowisko rozwoju. Architektura alternatywnych metod nauczania na podstawie pedagogiki Montessori” zdobyła Ewa Bubik [projekt]. Jej inżynierska praca dyplomowa, obroniona w 2021 roku na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej i przygotowana pod okiem dr Agnieszki Bugno-Janik, zakłada stworzenie szkoły jako miejsca do uczenia się, a nie bycia nauczanym. Czerpiąc z pedagogiki Montessori i badań z zakresu psychologii środowiskowej, autorka stworzyła układ bazujący na hierarchizacji przestrzeni, zrezygnowała z komunikacji w postaci korytarzy i ograniczyła stanowiące barierę przegrody pionowe. Poszczególne przestrzenie mają stymulować uczniów do odkrywania świata, ale też zapewniać im poczucie bezpieczeństwa.

II NagrodaII NagrodaII Nagroda

II Nagroda, Ewa Bubik – „Szkoła jako stymulujące środowisko rozwoju. Architektura alternatywnych metod nauczania na podstawie pedagogiki Montessori”

© Ewa Bubik

Pracę nagrodziliśmy za próbę zaprojektowania powszechnie znanego typu obiektu w zupełnie inny sposób, za wnikliwą analizę przestrzenno-funkcjonalną, zrozumienie podejścia znanego z metody Montessori i antropologiczne spojrzenie oparte na teorii Yu‑Fu Tuana, a także za formę i materiały tworzące dobre miejsce dla rozwoju dzieci.

III Nagroda — miejsce spotkań

Trzecią nagrodę za oryginalny pomysł na miejsce wymiany kulturowej i prosty, symboliczny przekaz ubrany w pozbawioną pretensjonalności formę zdobyła Bernadetta Budzik za projekt pt. „Architektura łącząca kultury. Koncepcja targu warzywnego na Nysie Łużyckiej” [projekt]. Jej dyplomowa praca inżynierska obroniona w 2021 roku na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej i opracowana pod opieką dr. Bartosza Dendury jest odpowiedzią na brak infrastruktury sprzyjającej kontaktowi mieszkańców okolic polsko-niemieckiej granicy.

III NagrodaIII NagrodaIII Nagroda

III Nagroda, Bernadetta Budzik – „Architektura łącząca kultury. Koncepcja targu warzywnego na Nysie Łużyckiej”

© Bernadetta Budzik

Autorka inspirując się przygranicznymi bazarami znanymi jako „Polenmarkt”, zaproponowała stworzenie na zaprojektowanym moście na Nysie Łużyckiej przestrzeni wspólnej mającej potencjał spotkań międzykulturowych z dodatkowymi funkcjami, takimi jak punkty gastronomiczne, ścieżki rowerowe, punkty widokowe i zejście kajakowe. Zaprojektowany bazar, zdaniem jury, nie jest pomnikiem czy reprezentacyjnym placem, ale miejscem rzeczywistej integracji, której ramy tworzy architektura.

Wyróżnienie — miejsce ciszy

Wyróżnienie w tej edycji konkursu jury przyznało Katarzynie Przybyło za pracę pt. „Architektura ciszy. Schronisko kontemplacji i samorealizacji na Przysłopie Miętusim jako alternatywne miejsce wypoczynku w Tatrach” [projekt]. Obroniona w 2020 roku na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej dyplomowa praca magisterska, przygotowana pod opieką dr. Janusza Barnasia i promotora pomocniczego dr. Bartosza Dendury, to propozycja stworzenia nowego schroniska w Tatrach.

WyróżnienieWyróżnienieWyróżnienie

Wyróżnienie, Katarzyna Przybyło – „Architektura ciszy. Schronisko kontemplacji i samorealizacji na Przysłopie Miętusim jako alternatywne miejsce wypoczynku w Tatrach”

© Katarzyna Przybyło

Zgodnie z założeniami autorki, ma to być miejsce kontemplacji, wyciszenia, pozwalające na odcięcie się od codzienności i korzystanie z piękna górskiego krajobrazu. Płynny kształt budynku wynika z topografii terenu i nawiązuje do okolicznych wzgórz. Jury doceniło pracę za wyczulenie na krajobraz i naturę oraz próbę wpisania się w otoczenie, za skromną i spójną koncepcję stworzenia miejsca wypoczynku i podjęcie tematu poszukiwania ciszy. Także za dobór materiałów i stylistyki dopasowanych do miejsca powstania oraz wpływających na poczucie spokoju.

Nagroda Publiczności

Po weryfikacji poprawności przebiegu głosowania o Nagrodę Publiczności na portalu A&B jury uznało część głosów oddanych na pracę Bernadetty Budzik za niezgodną z regulaminem. Tym samym nagrodę zdobyła magisterska praca Agnieszki Witkowskiej z Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku pt. „Poland for Poland” [projekt], przygotowana pod opieką dr. hab. Jana Sikory, profesora ASP.

Nagroda PublicznościNagroda PublicznościNagroda Publiczności

Nagroda Publiczności, Agnieszka Witkowska – „Poland for Poland”,title=Nagroda Publiczności, Agnieszka Witkowska – „Poland for Poland”

© Agnieszka Witkowska

***

Projekty nagrodzone w dziesiątej edycji konkursu są poszukiwaniem alternatywnych form dla tradycyjnych funkcji; pełne troski zarówno o użytkowników, jak i środowisko. Gratulujemy wszystkim finalistom i finalistkom konkursu, których prace w minionym roku opublikowaliśmy na łamach A&B. Laureatki konkursu otrzymają od nas pamiątkowe dyplomy i prenumeratę miesięcznika A&B. Jedenasta edycja konkursu „Najlepszy Dyplom Architektura” już wystartowała — do udziału w niej zapraszamy wszystkich studentów i absolwentów architektury z lat 2020–2022, przypominamy także o drugiej kategorii konkursowej „Najlepszy Dyplom WNĘTRZA”, do której zgłaszać można projekty architektury wnętrz.

oprac.: Ola Kloc

Ilustracje: © Autorzy | archiwum A&B

 

W skład jury weszli redaktorzy i redaktorki A&B: Małgorzata Tomczak (redaktorka naczelna), Dobrawa Bies, Marta Kulawik, Katarzyna Mikulska, Wiktor Bochenek, Jakub Głaz i Kacper Kępiński.

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE