Alicja Nowak

Architektka, absolwentka Politechniki Krakowskiej: w trakcie studiów zdobywała wiedzę na Technische Universiteit Delft w Holandii oraz Politecnico di Milano we Włoszech. Laureatka wielu stypendiów m.in. stypendium obejmującego współpracę nad dyplomem magisterskim na Technische Universität Berlin w Niemczech, stypendiów naukowych PK, wyróżniona w konkursie o Stypendium SARP Kraków im. prof. Bohdana Lisowskiego.

Szczególnie interesuje się reprezentacją graficzną projektów architektonicznych, rysunkiem odręcznym i malarstwem. Uczestniczyła w plenerach artystycznych, na których prace były wielokrotnie wyróżniane.

Aktualnie pracuje jako architektka w biurze Architekten von Gerkan, Marg und Partner w Berlinie.

Architektura & Biznes – artykuły

INSPIRACJE