Beata Momot

Beata Momot ukończyła studia inżynierskie i magisterskie na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Obroniła pracę dyplomową inżynierską o pt. Dom mieszkalny w Warszawie. Rozważania o domowości we współczesnym zamieszkiwaniupod opieką Macieja Miłobędzkiego. Dyplom został nagrodzony wyróżnieniem I stopnia przez OW SARP. W 2022 roku obroniła dyplom magisterski i „Dom wypoczynkowy na Wzgórzu Staromiejskim w Sandomierzu” również wykonany pod kierunkiem Macieja Miłobędzkiego oraz Grzegorza Rytla.

Beata Momot była nagradzana m.in. w konkursie ArkxSite i MIES WAPW. Stypendystka Ministra Edukacji Narodowej.

Od 2018 roku związana jest z warszawską pracownią JEMS Architekci.

Architektura & Biznes – artykuły

INSPIRACJE