Maciej Rodak

Urodzony w 1997 roku w Krakowie. Student na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej oraz Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Prelegent na konferencjach naukowych organizowanych m.in. przez Politechnikę Krakowską oraz KUL. Publikował w wydawnictwach naukowych (PUA - Przestrzeń, Urbanistyka, Architektura) oraz magazynach architektonicznych (Rzut). Główny koordynator organizacji Ogólnopolskiego Spotkania Studentów Architektury OSSA w Krakowie (2020). Animator wydarzeń propagujących architekturę m.in. „Studia na Horyzoncie” (2017, 2018), „Młodzi Architekci” (2018, 2019), „Pogadajmy o studiach” (2020). Uczestnik konkursów architektonicznych oraz wystaw artystycznych (m.in. współtwórca pracy Natural Heritage Index prezentowanej na wystawie warszawskiej galerii ASP „Kiedyś to Będzie”). Lokalny aktywista i społecznik.

W swoich działaniach zajmuje się zagadnieniem relacji w architekturze i urbanistyce, szczególnie w kontekście powiązań z innymi dziedzinami życia w zbiorowości. W interdyscyplinarnym podejściu upatruje drogi do pełni architektury, wyrażanej zarówno za pomocą formy jak i treści.

Architektura & Biznes – artykuły

INSPIRACJE