Maja Klawitter

Absolwentka studiów architektonicznych na Politechnice Wrocławskiej, kierunku Architektura i Urbanistyka. Autorka wielu projektów, które zdobyły uznanie zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej.

Obecnie Maja Klawitter aktywnie działa na rzecz Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) Oddział Wybrzeże. Zaangażowanie w organizacji architektonicznej pokazuje jej oddanie dziedzinie i chęć wspierania innych architektów i architektek. Jej aktywność w SARP to nie tylko sposób na rozwijanie swojej kariery, ale także wpływ na kształtowanie przestrzeni miejskiej oraz promowanie architektury.

Architektura & Biznes – artykuły

INSPIRACJE