Zobacz w portalu A&B!
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Dom do praktyki jogi. Projekt ekologicznego obiektu wpisanego w krajobraz

19 marca '21

Maja Klawitter z Politechniki Wrocławskiej w ramach pracy inżynierskiej postanowiła zaprojektować zrównoważony dom jogi w Portugalii. Jej propozycja to przykład przyjaznego dla środowiska i użytkowników budownictwa ekologicznego wpisanego w malowniczy krajobraz.

Przedmiotem pracy inżynierskiej Mai Klawitter wykonanej pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Anny Bać, Prof. PWr jest dom jogi, stanowiący przykład budownictwa ekologicznego, przyjaznego dla środowiska. Autorka miała na celu jak najmniejszą ingerencję w zastany krajobraz, a sam obiekt poprzez swoją lokalizację bez dostępu do mediów, został zaprojektowany jako samowystarczalny.

Drewniany dom jogi

dom jogi autorstwa Maii Klawitter to przykład budownictwa samowystarczalnego

© Maja Klawitter

samowystarczalny dom jogi

Praca została zrealizowana w ramach konkursu „Yoga House on a Cliff” organizowanego przez platformę Bee Breeders. Projektowany dom jogi znajduje się na terenie ośrodka Vale de Moses w obszarze miasteczka Amieira w centralnej części Portugalii w dystrykcie Castelo Branco.

Jak o projekcie mówi autorka:

Stworzyłam projekt domu jogi, będący przykładem zrównoważonej praktyki budowlanej. Istotnym dla mnie elementem było zaprojektowanie zespołu budynków, o charakterze schodkowo tarasowym pełniący funkcje widokowe i wypoczynkowe. Założeniem wynikającym z analiz było wpisanie bryły w istniejący krajobraz, zapewnienie zrównoważonych rozwiązań w zakresie budowy i funkcjonowania obiektu oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Dom jogi, rzut
i przekrój obiektu      Dom jogi, aksonometria

projektowany zespół składa się z czterech obiektów

© Maja Klawitter

Teren opracowania obejmuje obszar o powierzchni ponad 4 tys. metrów kwadratowych na górzystym terenie. Główną ideą projektową autorki było stworzenie zespołu obiektów w skali istniejącego ośrodka jogi, wkomponowanego w istniejącą zieleń oraz otoczonego przestrzeniami społecznymi — tarasami. Zespół składa się z następujących domów: główny ośrodek, dwa domki noclegowe z funkcją studia jogi przeznaczonego na sześć osób oraz budynek o tym samym przeznaczeniu z ograniczeniem do dwóch gości. Pomiędzy budynkami studentka zaplanowała ogrody do medytacji oraz upraw, a także wspólnego spędzania czasu. Największy i też najwyżej położony pawilon mieszczący dom jogi góruje nad założeniem, równocześnie wpisując się w krajobraz.

praca nad projektem

Projektowany zespół składa się z czterech obiektów. Pierwszy dom jogi znajduje się na wysokości 446 m n. p. m, natomiast ostatni znajduje się na wysokości 437 m n. p. m. Kompleks domów otoczony jest ogrodami w stylu Zen o łącznej powierzchni 254 metrów kwadratowych, przeznaczonymi do praktyki jogi oraz medytacji o powierzchni 643 metrów kwadratowych, jak również polami pod uprawy o łącznej wielkości 77,44 metrów kwadratowych.

Obiekty mają formę
schodkowo tarasową        Dom jogi, schemat obiektu

główny obiekt ma charakter schodkowo tarasowy

© Maja Klawitter

Projektowanie domu jogi rozpoczęłam od rozplanowania na modularnej siatce wynikającej z rozłożenia mat do ćwiczeń jogi o wymiarach 180×70 centymetrów oddalonych od siebie co 20 centymetrów w poziomie oraz 30 centymetrów w pionie. Przyjęłam strefowanie przestrzeni dużego domu jogi — stworzyłam strefę wejściową będącą jednocześnie częścią wspólną dostępną w czasie letnim i zimowym, strefę sali do ćwiczeń, część sanitariatów z pomieszczeniem technicznym oraz strefą przechowywania sprzętu do ćwiczeń — tłumaczy Maja Klawitter.

joga dla wszystkich 

Główna sala do praktyki jogi została przewidziana dla grupy maksymalnie 37 osób jednocześnie ćwiczących we wnętrzu. W obiekcie znajdują się podstawowe pomieszczenia potrzebne użytkownikom, takie jak toalety, prysznice czy aneks kuchenny. Dom jest ogólnodostępnym ośrodkiem dla wszystkich. Głównymi użytkownikami są osoby praktykujące i przebywające w Vale de Moses, osoby przybywające na zajęcia oraz goście mieszkający w domkach noclegowych. Zapewniona została dostępność dla wszystkich grup niepełnosprawności.

Dom jogi na wzgórzu       Rzut domu jogi

modularna siatka budynku wynika z rozłożenia mad do ćwiczeń jogi

© Maja Klawitter

ekorozwiązania

Ze względu na ideę ograniczenia ruchu kołowego, na terenie obiektu nie ma miejsc parkingowych. Dzięki szerokim oknom umieszczonym w kierunkach północ, wschód, południe, w kompleksie wykorzystywana jest głównie energia słoneczna. Od strony wschodniej istnieje możliwość pełnego rozsunięcia okien i połączenia sali z otaczającym krajobrazem. Ze względu na różne godziny warsztatów, wykorzystywane jest również światło sztuczne w postaci energooszczędnych paneli LED z możliwością zmiany ich natężenia. Dodatkowe punkty świetlne w pomieszczeniach stanowią lampiony.

Dom jogi,
ogólnodostępne tarasy

dom jogi to ogólnodostępny ośrodek

© Maja Klawitter

Autorka przewidziała pozyskiwanie wody opadowej z tarasów do zbiorników znajdujących się pod budynkami. Zbiorniki przymocowane są do stropu budynków, podparte na skarpie. Woda jest przechowywana i wykorzystywana ponownie w części sanitariatów oraz do nawadniania ogrodów i pól uprawnych wokół budynku. Woda pitna dostarczana jest w pojemnikach wielokrotnego użycia.

Poczytajcie także o projekcie Passing Trought autorstwa studentów Politechniki Warszawskiej i propozycji pracowni kamecki.architektura, które znalazły się w finale konkursu Yoga House on a Cliff.

 

Dobrawa Bies

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE