Maria Drozd

Maria Drozd urodzona w 1995 roku, absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych w Toruniu, od 2021 roku związana zawodowo z macierzystą uczelnią, gdzie prowadzi zajęcia na kierunku architektura wnętrz. W kręgu jej zainteresowań znajdują się relacje przestrzenne pomiędzy obiektami, a także relacje pomiędzy twórcą, dziełem i odbiorcą oraz wszelkie trudne do nazwania napięcia powstające na tej linii. W jej twórczości projekty użytkowe przeplatają się z działaniami o charakterze abstrakcyjnym.

Architektura & Biznes – artykuły

INSPIRACJE