Maria Opłatek

Jak mówi o sobie: „Studiuję architekturę już 3 lata, ale mam jeszcze wiele do nauki. Architektura to przestrzeń, która pozwala na scalenie człowieka, natury i konstrukcji — właśnie to chcę odkrywać w swoich pracach upewniając się, że moje projekty to nie tylko ładnie wyglądające wydmuszki, ale pożyteczne organizmy służące człowiekowi i planecie.
Konkursowy projekt „Sunray” jest kontemplacją nad funkcjonalnym sposobie zamieszkania scalonym z przestrzeniami, do których mieszkańcy okolicy Saint Denis nie mieli wcześniej do czynienia”.

Architektura & Biznes – artykuły

INSPIRACJE