Maria Pączek

Absolwentka studiów inżynierskich i magisterskich na kierunku Architektura na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. Autorka projektu dyplomowego magisterskiego „Projekt Muzeum Cystersów z Centrum Medytacji w ruinach dawnego klasztoru Cystersów w Sulejowie”. Zawód architekta traktuje jako misję i powołanie, od dziecka wiedziała, że chce nim zostać. Jak podkreśla, architektura jest jej prawdziwą pasją, fascynuje ją proces przekształcania pomysłu powstającego w głowie w realny, gotowy do użytkowania budynek. Architektura to dla niej również ogromna odpowiedzialność, bo, jak mówi, architekci odpowiadają za wygląd przestrzeni, z której korzystają wszyscy ludzie, a to ma bezpośredni wpływ na emocje, nastrój i samopoczucie. W projektowaniu kieruje się zasadą triady Witruwiusza, firmitas (trwałość), utilitas (użyteczność), venustas (piękno). Z tych trzech najważniejsze dla niej jest piękno. „Architektura powinna robić wrażenie, gdy patrzymy na budynek, to chciałabym móc powiedzieć: »wow, to jest naprawdę piękne«” — mówi.

Architektura & Biznes – artykuły

INSPIRACJE