Mateusz Otto

Mateusz Otto, student 3 roku studiów inżynierskich na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej na specjalności Inżynieria Budowlana. Laureat konkursu dla Młodych Inżynierów i Architektów. Swoją przyszłość wiąże z projektowaniem konstrukcji stalowych, szczególnie dla przemysłu.

Architektura & Biznes – artykuły

INSPIRACJE