Michał Sienkiewicz

Urodzony 4 sierpnia 1997 roku w Suwałkach student architektury II stopnia na Politechnice Białostockiej. Obrona jego pracy inżynierskiej miała miejsce w lutym 2020 roku. Za tę właśnie pracę otrzymał I nagrodę w III edycji konkursu Dyplom z ARCHICADEM (2019/2020) w kategorii dyplomy inżynierskie. Wcześniej, tego samego roku, wraz z Mileną Modzelewską został uhonorowany II miejscem w konkursie na stworzenie koncepcji windy w Muzeum Wojska w Białymstoku. Poza architekturą w obszarze jego zainteresowań znajdują się projektowanie graficzne oraz projektowanie wnętrz. Prywatnie pasjonuje się malarstwem oraz muzyką.

Architektura & Biznes – artykuły

INSPIRACJE