Weronika Graś

Weronika Graś — projektantka i architektka. Od 2020 roku absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Uczestniczka licznych warsztatów i konkursów architektonicznych. Cenne doświadczenie projektowe zdobywała także podczas wymiany studenckiej na Uniwersytecie Technicznym w Delft oraz stażu zawodowego w MVRDV w Rotterdamie. Aktualnie związana z wrocławskim oddziałem pracowni EPR Architects.
Obroniła pracę magisterską Bridge the gap: Multifunctional center, Rotterdam pod kierunkiem dr Ady Kwiatkowskiej. Praca zdobyła wyróżnienie honorowe w międzynarodowym konkursie Laka Competition’21: Architecture that reacts.

Architektura & Biznes – artykuły

INSPIRACJE