Aleksander Sojka

Architekt, doktorant Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Zajmuje się tematami konserwatorskimi, obecnie bada możliwości zarządzania twierdzami.

Architektura & Biznes