Karolina Sara Gardzilewicz

Małomiasteczkowa amatorka otwartej przestrzeni urodzona w 92 roku w Oławie, pod Wrocławiem, na granicy poniemieckiej wsi i rozwijającego się miasta. Tutaj mieszka i działa we własnej pracowni. Studiowała Architekturę Wnętrz na wrocławskiej ASP, Sztuki Piękne w Walencji, dyplom magisterski obroniła na kierunku Sztuki i Wzornictwa Ceramiki na macierzystej uczelni. Działania opiera na rozważaniu narzędzia — koła garncarskiego oraz tworzywa — gliny. Odnosząc się do jakości metafizycznych form naczyniowych, poszukuje relacji między formą ceramiczną a przestrzenią — zarówno architektoniczną, jak i rodzimym krajobrazem. Brała udział w wystawach krajowych i zagranicznych prezentując rzeźbę ceramiczną oraz design.
Ambasadorka Ceramiki na rok 2020 wyłoniona w europejskim konkursie Future Lights in Ceramics 2020 organizowanym przez fundację Porzellanikon.

Architektura & Biznes – artykuły

INSPIRACJE