Ceramiczna umywalnia czyli powrót do prostego życia

16 czerwca '20

Karolina Sara Gardzilewicz jest autorką ceramicznej umywalni. Obiekt wykonany na kole garncarskim nawiązuje do dawnych czasów, więzi międzyludzkich i rytuałów codzienności. Praca powstała na ASP im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu pod kierunkiem dr hab. Gabriela Palowskiego.

Ceramiczna umywalnia to praca magisterska zatytułowana „Strefy sacrum i profanum”. Zestaw kamionkowych naczyń wraz ze stelażami jest odpowiedzią na pojęcie sacrum i profanum. Wszystkich ludzi łączą podstawowe potrzeby takie jak dostęp do wody i higieny, ale także potrzeba bycia w bliskiej relacji z innymi, życia wspólnotowego wzbogaconego rytuałami i pięknem otoczenia. To one kształtują myśl projektową w odniesieniu do funkcji, jaką pełni naczynie oraz ceramika w przestrzeni życiowej.

Umywalnia wykonana jest z ceramicznej kamionki

ceramiczne elementy zostały wykonane na kole garncarskim

© Karolina Sara Gardzilewicz

budowanie bliskości

Czynność mycia zawiera w sobie aspekt pragmatyczny, ale także symboliczny. Optymalne funkcjonowanie umywalni zakłada wzajemną pomoc dwóch osób, a przez to budowanie relacji oraz zaufania. Powrót do prostych systemów korzystania z wody wpływa na świadomość jej zużywania oraz umożliwia wtórne jej wykorzystywanie.

sposób użytkowania umywalni

aby umywalnia funkcjonowała potrzebna jest wzajemna pomoc dwóch osób

© Karolina Sara Gardzilewicz

Jak twierdzi Karolina Sara Gardzilewicz:

Inspiracją dla projektu były wspomnienia mojej mamy, która w dzieciństwie pełniła funkcję „polewaczki” dla swojego taty. Rytuał wyglądał w ten sposób, że gdy wracał on po pracy do domu, córka czekała z garnuszkiem, aby pomóc mu w obmyciu rąk i twarzy przed posiłkiem. Jak twierdzi, dzięki temu czuła się dumna ze swojej funkcji, potrzebna. W ciągu dnia był to moment bliskości między nimi.

balans i rotacja

Kształt oraz funkcjonowanie elementów wynikają z modelowania na kole garncarskim, które nadaje im nie tylko charakterystyczną estetykę, ale także zawiera wymiar symboliczny, nawiązujący do metafizyki okręgu. Zastosowana technika rzemieślnicza zapisuje się również w późniejszym użytkowaniu — rotacji. Odnosi się także do balansu, jaki jest konieczny w świadomym korzystaniu z zasobów wody. W tym wypadku musi jej wystarczyć dla wszystkich — zbiornik wystarcza na dzienną higienę dwóch osób. W projekcie autorka starała się pokazać zastosowanie rzemiosła, symbolikę i jakości metafizyczne związane z obrotowymi formami naczyń.

ceramiczna umywalnia, wymiary i rzut

umywalnia na drewnianym stelażu

© Karolina Sara Gardzilewicz

kamionkowe naczynia i sposób użytkowania

Zestaw kamionkowych naczyń zawiera zbiornik na wodę, dwie umywalki oraz ceramiczne korki. Żłobienia w ściankach zbiornika umożliwiają montowanie na stelażach z drewna, metalu lub podwieszenie na linach przy użyciu bloczka wspinaczkowego. Pozwala to na użytkowanie obiektu w dwojaki sposób, zarówno na wolnym powietrzu, jak i we wnętrzu. Jedną z opcji jest umywalnia wisząca. Podwieszenie zbiornika pozwala na dozowanie wody, zależnie od regulowanej liniami wysokości, w formie prysznica lub przy umywalce na metalowym stelażu.

ceramiczna umywalnia. Użytkowanie w wersji podwieszonej

umywalnia w wersji podwieszanej

© Karolina Sara Gardzilewicz

Drugim ze sposobów użytkowania jest umywalnia stojąca na drewnianym lub metalowym stelażu. W celu skorzystania z niej wewnątrz pomieszczenia należy napełnić zbiornik wodą przyniesioną w wiadrach, a następnie umieścić wiadra pod odpływami umywalek i korzystać z instalacji przy pomocy drugiej osoby.

Projekt Umywalnia prezentowana jest na ogólnopolskiej wystawie Design 32 – Najlepsze Dyplomy Projektowe Akademii Sztuk Pięknych 2019, w Katowicach.

 

oprac.: Dobrawa Bies

ilustracje dzięki uprzejmości Karoliny Sary Gardzilewicz

Głos został już oddany

Tydzień z Archicad 25 w Multibim
Biblioteka BIM Wiśniowski - bramy, okna, drzwi, ogrodzenia
Konkurs City & Rest - Wspólna Przestrzeń Miasta