reklama
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Ceramiczna umywalnia czyli powrót do prostego życia

16 czerwca '20

Karolina Sara Gardzilewicz jest autorką ceramicznej umywalni. Obiekt wykonany na kole garncarskim nawiązuje do dawnych czasów, więzi międzyludzkich i rytuałów codzienności. Praca powstała na ASP im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu pod kierunkiem dr hab. Gabriela Palowskiego.

Ceramiczna umywalnia to praca magisterska zatytułowana „Strefy sacrum i profanum”. Zestaw kamionkowych naczyń wraz ze stelażami jest odpowiedzią na pojęcie sacrum i profanum. Wszystkich ludzi łączą podstawowe potrzeby takie jak dostęp do wody i higieny, ale także potrzeba bycia w bliskiej relacji z innymi, życia wspólnotowego wzbogaconego rytuałami i pięknem otoczenia. To one kształtują myśl projektową w odniesieniu do funkcji, jaką pełni naczynie oraz ceramika w przestrzeni życiowej.

Umywalnia wykonana jest z ceramicznej kamionki

ceramiczne elementy zostały wykonane na kole garncarskim

© Karolina Sara Gardzilewicz

budowanie bliskości

Czynność mycia zawiera w sobie aspekt pragmatyczny, ale także symboliczny. Optymalne funkcjonowanie umywalni zakłada wzajemną pomoc dwóch osób, a przez to budowanie relacji oraz zaufania. Powrót do prostych systemów korzystania z wody wpływa na świadomość jej zużywania oraz umożliwia wtórne jej wykorzystywanie.

sposób użytkowania umywalni

aby umywalnia funkcjonowała potrzebna jest wzajemna pomoc dwóch osób

© Karolina Sara Gardzilewicz

Jak twierdzi Karolina Sara Gardzilewicz:

Inspiracją dla projektu były wspomnienia mojej mamy, która w dzieciństwie pełniła funkcję „polewaczki” dla swojego taty. Rytuał wyglądał w ten sposób, że gdy wracał on po pracy do domu, córka czekała z garnuszkiem, aby pomóc mu w obmyciu rąk i twarzy przed posiłkiem. Jak twierdzi, dzięki temu czuła się dumna ze swojej funkcji, potrzebna. W ciągu dnia był to moment bliskości między nimi.

balans i rotacja

Kształt oraz funkcjonowanie elementów wynikają z modelowania na kole garncarskim, które nadaje im nie tylko charakterystyczną estetykę, ale także zawiera wymiar symboliczny, nawiązujący do metafizyki okręgu. Zastosowana technika rzemieślnicza zapisuje się również w późniejszym użytkowaniu — rotacji. Odnosi się także do balansu, jaki jest konieczny w świadomym korzystaniu z zasobów wody. W tym wypadku musi jej wystarczyć dla wszystkich — zbiornik wystarcza na dzienną higienę dwóch osób. W projekcie autorka starała się pokazać zastosowanie rzemiosła, symbolikę i jakości metafizyczne związane z obrotowymi formami naczyń.

ceramiczna umywalnia, wymiary i rzut

umywalnia na drewnianym stelażu

© Karolina Sara Gardzilewicz

kamionkowe naczynia i sposób użytkowania

Zestaw kamionkowych naczyń zawiera zbiornik na wodę, dwie umywalki oraz ceramiczne korki. Żłobienia w ściankach zbiornika umożliwiają montowanie na stelażach z drewna, metalu lub podwieszenie na linach przy użyciu bloczka wspinaczkowego. Pozwala to na użytkowanie obiektu w dwojaki sposób, zarówno na wolnym powietrzu, jak i we wnętrzu. Jedną z opcji jest umywalnia wisząca. Podwieszenie zbiornika pozwala na dozowanie wody, zależnie od regulowanej liniami wysokości, w formie prysznica lub przy umywalce na metalowym stelażu.

ceramiczna umywalnia. Użytkowanie w wersji podwieszonej

umywalnia w wersji podwieszanej

© Karolina Sara Gardzilewicz

Drugim ze sposobów użytkowania jest umywalnia stojąca na drewnianym lub metalowym stelażu. W celu skorzystania z niej wewnątrz pomieszczenia należy napełnić zbiornik wodą przyniesioną w wiadrach, a następnie umieścić wiadra pod odpływami umywalek i korzystać z instalacji przy pomocy drugiej osoby.

Projekt Umywalnia prezentowana jest na ogólnopolskiej wystawie Design 32 – Najlepsze Dyplomy Projektowe Akademii Sztuk Pięknych 2019, w Katowicach.

 

oprac.: Dobrawa Bies

ilustracje dzięki uprzejmości Karoliny Sary Gardzilewicz

Głos został już oddany

Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE