Konkurs „Najlepszy Dyplom ARCHITEKTURA”
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Domy jednorodzinne z betonu konopnego. Zeroemisyjne osiedle w pobliżu krakowskiego Zakrzówka

17 czerwca '20

Sebastian Krawczyk z Politechniki Wrocławskiej zaprojektował zespół domów jednorodzinnych w Krakowie na obrzeżach Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, obok zalewu Zakrzówek. Osiedle wykonane zgodnie z nurtem architektury zrównoważonej to praca inżynierska powstała pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Anny Moniki Bać, prof. PWr.

Projekt ma zapewnić domownikom komfortowe warunki do zamieszkania, odpowiadające na ich potrzeby oraz stać się enklawą spokoju w mieście. Wykorzystana technologia budownictwa naturalnego i modułowość sprzyjać mają jak najmniejszej ingerencji oraz oddziaływaniu na środowisko, promować innowacyjne, ekologiczne technologie oraz korespondować ze scenerią okolicy.

Rzut osiedla KoMo

osiedle zeroemisyjne w Krakowie

© Sebastian Krawczyk

beton konopny i ekologia

Celem pracy było stworzenie osiedla wykorzystującego materiały pochodzenia naturalnego jako alternatywy dla tradycyjnych produktów budowlanych, czego wynikiem będzie zmniejszenie emisji szkodliwych substancji powstałych w wyniku produkcji, energii do ich wydobycia i przetworzenia. Z projektu wykluczono materiały masowe, nieodnawialne, zużywające duże pokłady energii, takie jak cement i beton oraz produkty zawierające toksyczne chemikalia, środki ogniochronne zagrażające zdrowiu. Jako alternatywę autor zaproponował kompozyt konopno-wapienny oraz drewnianą konstrukcją nośną do stworzenia prefabrykowanych elementów budynku. Główną zaletą betonu konopnego (hempcrete) jest minusowy wskaźnik emisji produkcji dwutlenku węgla.

Aksonometria całego
zespołu mieszkaniowego

osiedle wykonane jest z modułów

© Sebastian Krawczyk

Beton konopny powstaje przez mieszanie na mokro paździerzy konopnych (kawałków zdrewniałych łodyg) ze spoiwem na bazie wapna. .  Charakteryzuje się on dobrymi właściwościami izolacyjnymi, jest niepalny, odporny na rozwój grzybów i pleśni oraz w pełni nadaje się do recyklingu. Na potrzeby pracy dyplomowej Sebastian Krawczyk opracował autorską konstrukcję prefabrykowanych elementów budowlanych wykorzystujących beton konopny oraz drewniany szkielet nośny. Prefabrykowane elementy przywożone są na budowę po całkowitym stwardnieniu kompozytu wapienno-konopnego oraz mocowane ze sobą.

Rodzaje mieszkań

mieszkania dostępne są w ośmiu wersjach

© Sebastian Krawczyk

moduły dostosowane do mieszkańców

Do opracowania rzutów oraz urbanistyki autor przyjął jeden wspólny moduł projektowy. Koncepcja modułowości budynków ma zapewnić mieszkańcom możliwość łatwych zmian przy jednoczesnym stworzeniu spójnego i harmonijnego założenia architektonicznego. Projektowany zespół domów jednorodzinnych pokazuje możliwości dostosowania technologii do różnych grup odbiorców. Na potrzeby pracy Sebastian Krawczyk przyjął osiem profili użytkowników: singiel, para przyjaciół, małżeństwo, para oczekująca dziecka, rodzina 2+1, rodzina 2+2, starsza para — osoba o niepełnosprawności ruchowej, rodzina dwupokoleniowa lub para wynajmującą część domu rodzinie 2+2. Równocześnie każdy obiekt jest etapem przejściowym, czy to powiększania, czy pomniejszania danego modelu.

wizualizacja osiedla

budynki dostosowane są do mieszkańców

© Sebastian Krawczyk

Na kolejnej stronie poczytajcie o układzie urbanistycznym i naturalnych rozwiązaniach.

 

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE