Klaudiusz Sobieniak

Pochodzący z województwa świętokrzyskiego student III roku Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Finalista i laureat olimpiad budowlanych. Poza dziedziną architektury rozwija zainteresowanie rzemiosłem artystycznym i modelowaniem 3D. Od 2014 związany ze sportami walki, a od 2023 członek politechnicznej sekcji Judo. 

Architektura & Biznes – artykuły

INSPIRACJE