Olga Wątorek

Nazywam się Olga Wątorek i jestem absolwentką studiów inżynierskich kierunku architektura na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej. Swoją edukację w zakresie budownictwa i architektury zaczęłam już w technikum o profilu budownictwa ogólnego. Oprócz zainteresowań związanych z dziedziną architektury, interesuję się ratownictwem wodnym i od lat pracuję w tym zawodzie na akwenach otwartych. Czynnie uprawiam wszelkiego rodzaju sporty, w szczególności wodne tj. nurkowanie, żeglarstwo czy wakeboarding.

Architektura & Biznes – artykuły

INSPIRACJE