Konkurs „Najlepszy Dyplom ARCHITEKTURA”
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

„Sustainable Beauty” – przyszłościowa kampania Neolith na rzecz zrównoważonego rozwoju

15 marca '23

 W myśl zdecydowanego przekonania o konieczności kształtowania lepszego świata oferującego atrakcyjne przestrzenie swoim mieszkańcom, Neolith jako producent najbardziej ekologicznych powierzchni architektonicznych dostępnych obecnie na rynku spogląda w przyszłość, prezentując nową kampanię na rzecz zrównoważonego rozwoju.

 Skłaniając się ku odpowiedzialnej i zrównoważonej estetyce, marka zdecydowanie stawia na dbałość o otoczenie, ograniczenie wpływu na środowisko, a przy tym tworzenie przestrzeni zachęcających do spędzania w nich czasu.

Madryt, 29 marca 2023 r. Neolith prezentuje nową kampanię Sustainable Beauty. Skłaniając się ku odpowiedzialnej i zrównoważonej estetyce, wiodący światowy producent kamienia spiekanego myśli o przyszłości w kategoriach kształtowania lepszego świata za pośrednictwem atrakcyjnych przestrzeni dla jego mieszkańców, bezwzględnie dbając o ochronę środowiska oraz wszystkich elementów swojego łańcucha wartości.

Właśnie taki przekaz i podejście marka pragnie skierować do swoich pracowników oraz społeczności profesjonalnych podmiotów z dziedziny architektury, aranżacji wnętrz i projektowania, a także do sektora budowlanego, który wykorzystuje jej powierzchnie każdego dnia, do sektora sprzedaży detalicznej, do konsumentów końcowych, a w ostatecznym rozrachunku również do całego społeczeństwa z myślą o wspólnym podjęciu starań na rzecz osiągnięcia założonych celów. Witajcie w bardziej zrównoważonym i ekologicznym świecie. Witajcie w przyszłości.

„Sustainable Beauty” - przyszłościowa kampania Neolith na rzecz zrównoważonego rozwoju

„Sustainable Beauty” – przyszłościowa kampania Neolith na rzecz zrównoważonego rozwoju

© NEOLITH

GLOBALNA STRATEGIA NA RZECZ POZYTYWNYCH ZMIAN

Mając świadomość swojej branżowej odpowiedzialności, marka Neolith przyjęła zdecydowaną strategię na rzecz doskonalenia swojego otoczenia, ograniczenia wpływu wywieranego na środowisko i tworzenia przestrzeni zachęcających do spędzania w nich czasu. Wszystko to zawiera się w nowej koncepcji, której marka nadała nazwę Sustainable Beauty, obejmującej trzy podstawowe filary: Beautiful Environment, Beautiful Creations oraz Beautiful Community.

Beautiful Environment stanowi deklarację zasad nawiązujących do ochrony przyrody w oparciu o recykling, ograniczenie zużycia zasobów oraz ich ponowne wykorzystywanie z myślą o wywieraniu pozytywnego wpływu na naszą planetę. Tworząc produkt ściśle związany z przyrodą, Neolith kładzie nacisk na ideę dbałości o pozyskiwane z niej surowce.

Jest to zarazem jednoznaczny wyraz istoty działalności marki oraz prowadzonych przez nią procesów produkcyjnych. Marka kamienia spiekanego osiąga niezrównane wyniki w branży, wśród których na uwagę zasługuje fakt, że 100% surowców w składzie wytwarzanych przez nią wyrobów stanowi surowce naturalne, a nawet 98% tych surowców pochodzi z recyklingu. Ponadto 100% wody wykorzystywanej w procesie produkcyjnym jest poddawane recyklingowi, a 100% zużywanej energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych.

Beautiful Creations, kolejna deklaracja Neolith, dotyczy tworzenia elementów architektonicznych wiodących prym pod względem zrównoważonego rozwoju i innowacji, wspierając cieszący się powszechnym uznaniem model gospodarki o obiegu zamkniętym. Neolith jest zarazem pierwszą firmą w branży, która uzyskała status carbon neutral.

Opracowywane powierzchnie architektoniczne przyczyniają się również do tworzenia atrakcyjnych przestrzeni, w których chce się zamieszkać, wyznaczając zarazem trendy projektowe, inspirując profesjonalistów i konsumentów oraz zapewniając im rozwiązania umożliwiające nadanie dowolnej przestrzeni niezapomnianego charakteru dzięki zastosowaniu szerokiej gamy znakomitych, ponadczasowych wersji kolorystycznych. Powstałe w ten sposób imponujące modele oferują nieograniczone możliwości i oddziałują na dotyk w niespotykany dotąd sposób. 

Nowa kampania obejmuje również koncepcję Beautiful Community nawiązującą do zdecydowanego zaangażowania marki na rzecz naszej planety i zamieszkującej ją ludności, niezmiennie stawiając człowieka na pierwszym miejscu w celu zwiększania świadomości, zapewniania ochrony, wspierania i informowania, dbając przy tym o cały łańcuch wartości. W tym kontekście na uwagę zasługuje istotne osiągnięcie stanowiące wyraz filozofii Neolith – opracowanie nowego składu płyt niezawierającego wolnej krystalicznej krzemionki, co stanowi obecnie najwyższe dokonanie w branży.

Sustainable Beauty to nasza deklaracja na rzecz zrównoważonego rozwoju, zobowiązanie do tworzenia atrakcyjnych przestrzeni, w których chce się zamieszkać i spędzać każdą chwilę, za pomocą zrównoważonych, ekologicznych materiałów, takich jak Neolith, który nie tylko przyczynia się do zapewnienia harmonii i sprzyja dobremu samopoczuciu w domach, obiektach detalicznych czy architekturze miejskiej, ale również w minimalnym stopniu wpływa na środowisko, wyrażając zarazem maksymalne zobowiązanie na rzecz ochrony zarówno środowiska, jak i otaczających nas ludzi – wskazuje José Luis Ramón, CEO Grupy Neolith.

 NAWIĄZANIE DO PRZYRODY

Od ponad dziesięciu lat Neolith tworzy przestrzenie, w których chce się zamieszkać, stawiając na ekologiczne materiały zapewniające estetykę i harmonię. Aby umożliwić identyfikację tych wartości w swoich wyrobach, marka Neolith zdecydowała się zastosować niezwykle przekonujący symbol ważki. Mieniące się kolorami tęczy skrzydła ważki, a także jej obecność świadcząca o zdrowej kondycji ekosystemów wodnych, nawiązują do wielu pozytywnych, imponujących właściwości zachęcających do wykorzystywania jej symbolu do różnych celów.

Głos został już oddany

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024
DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
INSPIRACJE