PDA 2024 – materiały i technologie dla Architekta. Zamów wersję drukowaną

Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym z systemem dachów pokrytych roślinnością od GCL

05 grudnia '22


Wszyscy zdajemy sobie sprawę z wartości zieleni otaczającej nas na co dzień. Jedną z metod walki ze wspomnianymi negatywnymi skutkami zmian klimatycznych jest zazielenianie dachów.

Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym z systemem dachów pokrytych roślinnością marki ZinCo

Brak zieleni odczuwalny jest najbardziej w dużych miastach, w których panuje specyficzny mikroklimat charakteryzujący się występowaniem miejskich wysp ciepła, krótkotrwałymi, lecz intensywnymi opadami deszczu czy w końcu, najczęściej omawianym, wysokim stężeniem zanieczyszczeń szkodliwych dla człowieka.

Dach klimatyczny ZinCo

Dach klimatyczny ZinCo

© GLC

Dach retencyjny w technologii ZinCo

Co do zasady, każdy dobrze wykonany dach pokryty roślinnością, kumuluje pewną ilość wody oraz spowalnia odpływ jej nadmiaru. Efektywność tego procesu zależy od układu systemowego, jaki wybierzemy. Systemowe rozwiązanie dachu retencyjnego marki ZinCo pozwala na zwiększenie przestrzeni w układzie warstw dachu, która w trakcie trwania intensywnego opadu jest w stanie zgromadzić nadmiar wody przewyższający możliwości retencyjne klasycznych dachów pokrytych roślinnością. Odpowiedzialne za to są dwa elementy. Pierwszy to tak zwany „element dystansujący” np. RS 60. Ma on za zadanie zwiększyć przestrzeń pomiędzy układem warstw pozwalających na wegetację roślin a hydroizolacją. W tej dodatkowej przestrzeni uzyskanej dzięki temu rozwiązaniu możemy zgromadzić nawet o 55 l/m² więcej wody niż w standardowym układzie.

Dach retencyjny ZinCo

Dach retencyjny ZinCo

© GLC

Drugim elementem jest tak zwany „ogranicznik spływu” instalowany na wpustach dachowych. Odpowiedzialny jest za regulowany odpływ wody z dachu w czasie trwania opadu. W jego budowie uwzględniono przelew awaryjny na wypadek wystąpienia deszczu, którego intensywność przerasta nawet możliwości opisywanego rozwiązania. Należy jeszcze podkreślić, że rozwiązanie to należy przewidzieć na etapie projektowania budynku, gdyż musimy uwzględnić większe obciążenie czasowe stropu, brak spadków do wpustów dachowych oraz hydroizolację wytrzymałą na działanie ciśnienia wody. Najprościej jest wprowadzać ten element w połączeniu z dachami przeznaczonymi pod roślinność ekstensywną, jako że te właśnie rozwiązania nie wymagają stosowania skomplikowanych technologii a dobór odpowiednich materiałów może zapewnić wieloletnie funkcjonowanie.

Istotnym elementem dachu klimatycznego jest dobór gatunkowy roślin

Istotnym elementem dachu klimatycznego jest dobór gatunkowy roślin

© GLC

Dach zwiększonej ewapotranspiracji w technologii ZinCo

Zjawisko ewapotranspiracji występuje wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z powierzchniami pokrytymi roślinnością. Dachy, przeznaczane pod rozwój roślinności również możemy wykorzystywać do powiększania powierzchni, która poprzez ewapotranspirację poprawia wilgotność powietrza oraz schładza je w najbliższym otoczeniu. Efekt ten jest dobrym przykładem, aby pokazać, że dach może dawać korzyści nie tylko użytkownikom budynku, na którym jest zainstalowany, ale i całej okolicy.

Element retencjonujący ZinCo RS60

Element retencjonujący ZinCo RS60

© GLC

W dobie występujących dość często okresów suszy i ogólnego niedoboru wody w miastach może wystąpić problem ze wspomnianym zjawiskiem. Bo jak liczyć na pozytywny efekt ewapotranspiracji, gdy jest ona w wielu przypadkach ograniczona do minimum i prawie nieodczuwalna dla otoczenia? W takich przypadkach warto wprowadzić tzw. „dach klimatyczny” ZinCo. Rozwiązanie to polega na zastosowaniu specjalnie dobranej i przetestowanej przez producenta roślinności, która zapewnia wysoki poziom transpiracji wspieranej przez system nawadniania.

Ciekawostką jest to, że rośliny przetestowane wykazywały tolerancję na tzw. „wodę szarą”. Dzięki czemu do podlewania dachu możemy używać wodę raz już wykorzystaną. W klasycznych układach dachów pokrytych roślinnością woda z systemu nawadniania przenika przez warstwy układu co nie pozwala wykorzystać jej w 100% przez rośliny. Dlatego ważnym elementem takiego dachu, w którym stawiamy na ewapotranspirację jest włóknina Aquafleece® AF 300 dystrybuująca wodę dostarczaną przez system automatycznego nawadniania. Zapewnia ona równomierne rozprowadzenie wody po powierzchni dachu.

Włóknina ZinCo Aquafleece AF 300

Włóknina ZinCo Aquafleece AF 300

© GLC

W przypadku jednak gdy dodatkowo wystąpi opad, przepuszcza, pod naporem ciśnienia, wodę dalej do elementu drenażowego zapobiegając tym samym podtapianiu roślinności. Badania wykazują, że dach o zwiększonej ewapotranspiracji i powierzchni 100 m² potrafi odparować 2 razy więcej wody w ciągu doby niż dorosłe drzewo. Biorąc pod uwagę trend, w którym zabudowujemy każdą dostępną przestrzeń nie zawsze inwestując w zieleń niwelującą negatywne skutki danej inwestycji, jest to ciekawa alternatywa.

 

Więcej informacji na stronie firmy Green City Life Sp. z o.o. w portalu PdA.

Głos został już oddany

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE