PDA 2024 – materiały i technologie dla Architekta. Korzystaj z darmowej wersji online

Firma GCL – rozwiązania zaprojektowane z wysoką jakością

25 czerwca '24

z cyklu „Ekologiczne rozwiązania — trendy 2024”

Od samego początku istnienia, firma GCL Sp. z o.o. stawia na rozwiązania zaprojektowane z wysoką jakością. Wiedzieliśmy jednak, że jako firma umożliwiająca wprowadzanie zieleni na tereny zurbanizowane, musimy to robić odpowiedzialnie i z poszanowaniem środowiska naturalnego. Dlatego oferowane przez nas rozwiązania skupiają się wokół materiałów produkowanych w oparciu o dwa podstawowe elementy idei gospodarki cyrkularnej- jakość i materiały pozyskiwane z surowców wtórnych. Dzięki takiemu podejściu jesteśmy w stanie zminimalizować zużycie surowców naturalnych używanych w budownictwie oraz ograniczyć powstawanie odpadów. Dostarczamy rozwiązania umożliwiające wprowadzanie zieleni niskiej oraz wysokiej w najtrudniejszych warunkach miejskich zarówno na płaskich jak i skośnych dachach budynków oraz w nawierzchniach utwardzonych na gruncie rodzimym. Jako producent substratów postawiliśmy również na podstawowy składnik pozyskiwany z rozbiórki starych budynków. Cegła rozbiórkowa poddawana oczyszczeniu oraz kruszona do odpowiedniej frakcji pozwala na zachowanie bardzo dobrych parametrów fizyko-chemicznych w specjalistycznych substratach stosowanych na dachach pokrytych roślinnością.

element drenażowy FD 25 podczas układania

element drenażowy FD 25 podczas układania

© GCL

Wprowadzone przez nas do Polski jeszcze w latach 90-tych ubiegłego wieku rozwiązania do zazieleniania dachów marki ZinCo cieszą się wśród Architektów dużym poparciem ze względu na kompleksowość oferowanych rozwiązań jak i poczucie bezpieczeństwa związane ze wsparciem procesu projektowego. Zastosowane systemowe rozwiązania pozwalają na bezawaryjne funkcjonowanie oraz wieloletni, atrakcyjny wygląd dachów, przy których mieliśmy okazję pracować. Wysoka jakość oferowanych produktów pozwala na ich zastosowanie w sytuacjach gdy wszystkie inne materiały zawodzą. To właśnie dzięki naciskowi kładzionemu na jakość, materiały marki ZinCo wytrzymują najcięższą próbę, czyli proces budowlany oraz upływ czasu. Ponadto w odpowiedzi na wciąż zmieniające się trendy dyktowane przede wszystkim zmianami klimatycznymi, oferowane w systemie ZinCo rozwiązania są nieustannie unowocześniane, pozwalając tym samym na dopasowanie projektów do bieżących potrzeb. Są to między innymi systemy dla dachów Bio-solarnych, retencyjnych oraz klimatycznych. Coraz częściej zazieleniamy również dachy skośne o połaci nachylonej nawet pod kątem 45o. Jako że zadanie to nigdy nie należało do najłatwiejszych, nasi specjaliści pomagają przeliczyć obciążenia występujące na takim dachu i dobrać rozwiązania zapewniające bezproblemowe funkcjonowanie skośnego dachu pokrytego zielenią.

element drenażowy FD 25 po 13 latach

element drenażowy FD 25 po 13 latach

© GCL

Nasze technologie znalazły się między innymi na takich obiektach jak: Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, Muzeum Historii Polski, Varso Tower, Opera Podlaska, Centrum Nauki „Cogiteon” w Krakowie, Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku, Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach i wiele innych. Udało nam się również wprowadzić zieleń na dachy nagradzanych domów prywatnych zaprojektowane przez wybitne biura projektowe. Mówiąc wprost,  wszędzie tam, gdzie liczył się zarówno efekt jak i trwałość wprowadzonych rozwiązań.

Wytrzymały drenaż SD 30 umożliwia prowadzenie prac zaraz po jego rozłożeniu.

Wytrzymały drenaż SD 30 umożliwia prowadzenie prac zaraz po jego rozłożeniu.

© GCL

Tak jak w przypadku zazieleniania dachów staliśmy się w Polsce również prekursorem wprowadzania systemów pozwalających na skuteczne i długotrwałe nasadzenia drzew, wykonywane w trudnych warunkach miejskich tzw. systemów antykompresyjnych. Doskonale znaną na świecie markę GreenBlue Urban (dawniej GreenLeaf) wybraliśmy zarówno ze względu na kompleksowe podejście do oferowanych wysokiej jakości rozwiązań jak i wspólną ideę korzystania z surowców wtórnych. Dzięki temu odpady z plastiku zyskują nowe życie w służbie zieleni miejskiej i nie tylko. Dostarczane przez nas rozwiązania marki Green Blue Urban pozwalają na utrzymanie i rozwój drzew otoczonych nawierzchniami utwardzonymi, ale nie tylko. Wciąż rozwijane produkty i systemy pozwalają również na retencję wód opadowych w obrębie systemu antykompresyjnego tak, aby zapobiegać lokalnym podtopieniom bez konieczności modernizowania sieci kanalizacyjnych w ciągle rozwijających się miastach. Ciekawostką jest to, że do produkcji wprowadzonej niedawno serii „Ocean” wykorzystano polipropylen pochodzący z wyławianych z mórz i oceanów sieci rybackich, które są ogromnym zagrożeniem dla zwierząt morskich. Dostarczane przez nas rozwiązania wykorzystywane są zarówno podczas planowania nowych nasadzeń jak i zabezpieczaniu systemów korzeniowych drzew istniejących wchodzących w kolizję z nową inwestycją. 

Drzewa w systemach antykompresyjnych GreenBlue Urban, Hala Koszyki fot.A.Lech

Drzewa w systemach antykompresyjnych GreenBlue Urban, Hala Koszyki fot.A.Lech

© GCL

Dzięki naszym rozwiązaniom możemy cieszyć się zdrowymi drzewami między innymi przy takich inwestycjach jak: Dworzec Główny we Wrocławiu, Hala Koszyki w Warszawie, ul. Chmielna w Warszawie, Plac Przyjaciół Sopotu w Sopocie, Mały Rynek w Opolu, aleja Lipowa w Białymstoku i wielu innych.

Dużym zainteresowaniem wśród projektantów cieszą się również produkowane przez nas nawierzchnie wodoprzepuszczalne. Szczególnie często wykorzystywana jest nawierzchnia NetTurf, która zapewnia 100% współczynnika terenu biologicznie czynnego (50% na stropach). Może być ona wykorzystywana jako droga pożarowa, dojazd techniczny lub parking okazjonalny. Po wbudowaniu powierzchnia drogi wykonanej w technologii NetTurf nie różni się wyglądem od zwykłego trawnika. Zapewnia jednak możliwość wjazdu wozu bojowego Straży Pożarnej. Posiada ona również lepsze od gruntu rodzimego właściwości retencyjne i wyższy współczynnik wodoprzepuszczalności co pozwala zapobiegać tworzeniu się zastoin wodnych oraz spływowi powierzchniowemu na powierzchniach parkingów okazjonalnych. Nawierzchnia była testowana przez Szkołę Wyższą Pożarnictwa w Warszawie, która potwierdziła jej właściwości oraz zastosowanie.

ul. Chmielna, Varso Place

ul. Chmielna, Varso Place

© GCL

Ponieważ dostarczane przez nas technologie umożliwiające integrację zieleni z architekturą składają się z wielu specjalistycznych rozwiązań,  umożliwiających dostosowanie do wymogów danego projektu oraz charakteryzują się różnym stopniem trudności w procesie instalacji, w każdym przypadku oferujemy naszym klientom dozór techniczny specjalistów, zapewniając tym samym wysoką jakość prowadzonych prac oraz poczucie bezpieczeństwa wszystkich stron uczestniczących w procesie budowlanym. Projektanci oraz wykonawcy mogą podejrzeć i wykorzystać umieszczone na naszej stronie standardowe rozwiązania. Nie miej, każdorazowo zachęcamy do konsultacji danego projektu z jednym z naszych specjalistów oraz do odbycia szkolenia obejmującego wiedzę z danego zakresu działalności naszej firmy.

GBU

GBU

© GCL

Firma Green City Life w ciągu 18 lat swojego istnienia kładła również duży nacisk na edukację poprzez ścisłą współpracę z uczelniami wyższymi oraz stowarzyszeniami branżowymi prowadząc szkolenia certyfikowane przez Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone” oraz Federację Arborystów Polskich. Od wielu lat wspieramy również  Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad- DAFA, Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu (SAK) oraz Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego- PLGBC. Współpraca na wielu płaszczyznach pozwala nam na ciągły rozwój oraz wymianę doświadczeń.

 Droga pożarowa w technologii NetTurf.

Droga pożarowa w technologii NetTurf.

© GCL

Współpraca z nami to również przestrzeń do wymiany doświadczeń i odkrywania nowych możliwości. Wspólnie wykraczamy poza standardowe rozwiązania i utarte schematy, aby wyróżnić każdy nasz projekt spośród innych.

Droga pożarowa wykonana w technologii NetTurf, Muzemu Historii Żydów Polskich

Droga pożarowa wykonana w technologii NetTurf, Muzemu Historii Żydów Polskich

© GCL

Głos został już oddany

Światło Cię Uniesie – okna, które zmieniają dom — Fakro INNOVIEW
Światło Cię Uniesie – okna, które zmieniają dom — Fakro INNOVIEW
Dachówki ceramiczne Röben – zawsze na czasie
INSPIRACJE