PDA 2024 – materiały i technologie dla Architekta. Korzystaj z darmowej wersji online

Systemy oświetlenia awaryjnego

26 stycznia '20


Systemy oświetlenia awaryjnego TM TECHNOLOGIE DATA 2, TM-CB A oraz ELVIS – inteligentne systemy zarządzania budynkami użyteczności publicznej

TM TECHNOLOGIE Sp. z o.o. posiada w swojej ofercie najnowsze rozwiązania pozwalające na monitorowanie opraw posiadających własne źródło zasilania (system rozproszony) lub opraw zasilanych z centralnego źródła (system centralnej baterii). Każdy z systemów przedstawia różnorodność zastosowania w zależności od potrzeb i wymogów obiektu.

System Monitoringu Oświetlenia Awaryjnego DATA 2

Przeznaczony jest do monitorowania opraw w systemie rozproszonym. Dzięki zastosowaniu maksymalnej ilości rozdzielaczy sygnału C-BRIDGE, centrala sterująca może sprawować nadzór nad 4 096 punktami oświetlenia awaryjnego za pomocą dwuprzewodowej magistrali danych TM-BUS (bez polaryzacji), co pozwala na zastosowanie rozwiązania w obiektach wielkopowierzchniowych. Dodatkowym atutem są szerokie możliwości konfiguracji DATA 2, co czyni system bezobsługowym, a dzięki nawigacji dotykowej i prostemu w obsłudze interfejsowi – intuicyjnym w użytkowaniu.

Wszystkie elementy składowe tworzące system mają możliwość przypisania opraw oświetlenia awaryjnego do poszczególnych grup testowych, grup oświetlenia nocnego oraz grup realizujących scenariusze pożarowe. Dzięki podłączeniu do sieci lokalnej/internetowej, uzyskać można podgląd stanu systemu w przeglądarce internetowej oraz dokonać konfiguracji przesyłania sygnałów do centrum zarządzania budynkiem za pomocą protokołu komunikacyjnego Modbus TCP. Wbudowana pamięć wewnętrzna archiwizuje historię zdarzeń wraz z wygenerowanymi raportami stanu systemu, które mogą być pobrane na pamięć zewnętrzną za pomocą złącza USB. Istotne jest, że system posiada wielostopniowy poziom uprawnień, skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób postronnych.

System Monitoringu Oświetlenia Awaryjnego DATA 2 EASY

Przeznaczony jest do monitorowania opraw z własnym źródłem zasilania i został zaprojektowany z myślą o obiektach, w których ilość punktów oświetlenia awaryjnego nie przekracza 512 sztuk. Centrala posiada wyświetlacz wysokiej rozdzielczości o przekątnej 5 cali, ośmioprzyciskową klawiaturę oraz intuicyjny interfejs. Dodatkowo, producent przewidział możliwość podłączenia klawiatury za pomocą jednego z dwóch portów USB, dzięki czemu nawigacja staje się jeszcze bardziej przyjazna użytkownikowi. Drugi z wyżej wspomnianych portów pozwala na pobieranie raportów i logów przechowywanych w pamięci urządzenia oraz na aktualizację oprogramowania.

W DATA 2 EASY komunikacja pomiędzy panelem a oprawami odbywa się za pomocą zainstalowanego wewnątrz rozdzielacza sygnału C-BRIDGE 2, poprzez dwuprzewodową magistralę komunikacyjną TM-BUS, niewymagającą zachowania polaryzacji podczas montażu. Rozdzielacz posiada cztery kanały komunikacyjne A, B, C, D, które pozwalają na podłączenie maksymalnie 64 opraw na każdą z linii, co oznacza że system został zaprojektowany z myślą o obiektach, w których ilość punktów oświetlenia awaryjnego nie przekracza 512 sztuk.

Ważnym jest, że wszystkie parametry opraw, których adresy widnieją w centrali sterującej, pobierane są przez panel w sposób ciągły i nieprzerwany, dając tym samym użytkownikowi najświeższą informację na temat stanu całości systemu.

W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku, TM TECHNOLOGIE oferuje dla swojego najnowszego rozwiązania dodatkową funkcjonalność w postaci komunikacji bezprzewodowej. Każdy system DATA 2 EASY może zostać wyposażony w rozdzielacz sygnału C-BRIDGE 2 RADIO, który umożliwia bezprzewodową komunikację centrali z oprawami oświetlenia awaryjnego. Co ważne, ta sama centrala może zostać wyposażona w dwa typy rozdzielaczy, C-BRIDGE 2 i C-BRIDGE 2 RADIO, zapewniając tym samym zarówno komunikację przewodową, jak i bezprzewodową.

System Centralnej Baterii TM-CB A

Zasila napięciem stałym i zmiennym oprawy oświetlenia awaryjnego z centralnego źródła, które stanowią bezobsługowe akumulatory kwasowo-ołowiowe o długim czasie żywotności. Dużą zaletą systemu jest jego modułowa budowa, pozwalająca na dopasowanie rozwiązania do obiektu i jego rozbudowę w dowolnym momencie, co bezpośrednio przekłada się na prostotę konserwacji. Każdy obwód posiada dowolnie programowany tryb pracy, a przy zastosowaniu w oprawach modułów adresowalnych – tryb pracy mieszany, pozwalający na montaż opraw kierunkowych i antypanicznych na jednej linii. Panel sterujący, w który wyposażona jest szafa główna, umożliwia podłączenie i monitorowanie 64 podstacji, dzięki czemu przy wykorzystaniu pełnego potencjału centralna bateria obsłużyć może 30 720 opraw.

ELVIS (Emergency Lighting Visual Implementation System)

Opisane rozwiązania może połączyć jeden spójny system ELVIS (Emergency Lighting Visual Implementation System), którego główną funkcją jest wizualizacja systemów oświetlenia awaryjnego produkcji TM TECHNOLOGIE. Autorski program umożliwia pozyskiwanie informacji na temat stanu wszystkich elementów składowych systemu przedstawionych wizualnie na podkładach poszczególnych kondygnacji, dzięki czemu administracja budynku staje się jeszcze prostsza. ELVIS umożliwia wykrycie stanów alarmowych i ich szybką lokalizację, udostępnia także funkcję automatycznych i cyklicznych wysyłek raportów stanu systemu na wskazany adres e-mail.

Opisane rozwiązania w sposób znaczący powiększają asortyment w zakresie oświetlenia awaryjnego i dają możliwość doboru optymalnego rozwiązania, dopasowanego do potrzeb i specyfiki każdego obiektu. Dzięki zastosowaniu najnowszej technologii i wysokim walorom estetycznym, produkty TM TECHNOLOGIE Sp. z o.o. spełniają najwyższe międzynarodowe standardy i w sposób bezpośredni wpływają na zwiększenie bezpieczeństwa obiektu i jego użytkowników.

Głos został już oddany

Światło Cię Uniesie – okna, które zmieniają dom — Fakro INNOVIEW
Światło Cię Uniesie – okna, które zmieniają dom — Fakro INNOVIEW
Dachówki ceramiczne Röben – zawsze na czasie
INSPIRACJE