Zobacz w portalu A&B!
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Warszawa przegrała proces o zwrot wolskich rotund

01 grudnia '21

Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił powództwo stołecznego ratusza o zwrot zabytkowych zbiorników gazu. Położone na warszawskiej woli, charakterystyczne rotundy pozostaną własnością prywatną, pomimo wieloletnich zaniedbań właściciela.

rotunda, koloseum, zbiornik na gaz…

Dwa okrągłe budynki przy ul. Prądzyńskiego w sąsiedztwie stacji Warszawa Zachodnia powstały w 1888 roku. Pełniły funkcję osłony dla znajdujących się wewnątrz zbiorników gazu. Funkcjonowanie zakończyły po 90 latach, w 1978 roku. Wówczas zakończyła się lokalna produkcja gazu, zastąpionego sprowadzanym rurociągami gazem ziemnym.

Wnętrze budynku

fot. Marian Naworski / Wikimedia Commons

przejęcie i brak działań

Zabytkowe rotundy swojego właściciela zmieniły po raz pierwszy w 1991 roku. Gmina Warszawa-Wola, w imieniu Skarbu Państwa, postanowiła sprzedać wtedy budynki wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu, na którym stoją. Nabywcą została Fundacja „Wystawa Warszawa Walczy 1939-1945”. Planowała ona utworzenie tam wystawy poświęconej okresowi wojny w stolicy, przez pewien czas rozważano to miejsce jako możliwą lokalizację dla Muzeum Powstania Warszawskiego.

Pięć lat po przejęciu nieruchomości Fundacja zdecydowała jednak odsprzedać ją Marcinowi Biernackiemu. Nowy właściciel wielokrotnie zmieniał plany co do budynków, ogłaszając co jakiś czas nowe koncepcje. Przez dwie dekady nie zdołał zrealizować jednak żadnej z nich, ani odpowiednio zabezpieczyć murów. Stan techniczny obiektów pogarszał się z roku na rok.

Wnętrze rotundy

fot. Unfortunately Named / Wikimedia Commons

batalia sądowa

Warszawski Ratusz obserwując bezczynność właściciela, postanowił w 2017 roku skierować pozew o rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego, argumentując to niewywiązywaniem się rodziny Biernackich ze zobowiązań na nich ciążących. Dopiero pozew oraz kolejne nakazy przeprowadzenia prac modernizacyjnych i grzywny nakładane przez stołecznego konserwatora zabytków, sprawiły że przystąpiono do prac naprawczych. Większość z nich zakończyła się dopiero w 2020 roku. Aby udowodnić wywiązywanie się z zapisów umowy, właściciel zorganizował w tym miejscu kilka ogólnodostępnych wydarzeń, min. Wystawę „Stałość w ulotności” – monumentalną instalację artystyczną wewnątrz jednej z rotund.

rotundy nie wrócą do miasta

Sędzia Anna Lipińska wydała 29 listopada niekorzystny dla miasta wyrok, oddalający w całości powództwo ratusza. Sąd nie stwierdził, aby użytkownik wieczysty korzystał z gruntu w sposób sprzeczny z przeznaczeniem określonym w umowie. Wskazano szereg przeprowadzonych w ostatnim czasie prac – remont dachów, odbudowę gzymsów i systemu odwonienia. Istotne miały być też plany inwestora, które Sąd uznał za wiarygodne.

Panorama miasta

fot. Krzysztof Belczyński / flickr.com

metamuzeum

W wyższej rotundzie Marcin Biernacki planuje utworzenie Metamuzeum – Centrum Techniki. Placówka miałaby prowadzić działalność dydaktyczna i popularyzatorską, kierowaną głównie do dzieci i młodzieży, pozwalającą na naukę przez zabawę. Brak jednak szczegółów na temat tego projektu, czy sposobów finansowania. W niższym obiekcie miałaby się znaleźć sala widowiskowo-koncertowa. Wyrok nie jest prawomocny, a ratusz po zapoznaniu się z uzasadnieniem wyroku zdecyduje czy odwoła się od decyzji.

Kacper Kępiński

Głos został już oddany

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024
DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
INSPIRACJE