Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize
Zobacz w portalu A&B!

Wuzetki wstrzymane w oczekiwaniu na rewitalizację

13 października '21

Praga Północ, Praga Południe i Targówek objęte zostaną działaniami w ramach nowego programu rewitalizacji miasta. Trwa właśnie wyznaczanie granic obszaru, który uznano za zdegradowany i zostanie potraktowany priorytetowo. Urzędnicy planują także wstrzymanie wydawania „wuzetek” na co najmniej dwa lata.

Pałacyk Konopackiego

Pałacyk Konopackiego

fot. Paweł Wyszomirski / UM Warszawa

Uprawnienia do wstrzymania wydawania decyzji o warunkach zabudowy daje Ratuszowi ustawa o rewitalizacji z 2015 roku. Taki krok ma pomóc w zabezpieczeniu kluczowych działek na rewitalizowanym terenie, które mają zostać przeznaczone pod usługi publiczne lub ich sposób zagospodarowania powinien wynikać z bardziej restrykcyjnych ograniczeń wprowadzanych przez miejscowe plany zagospodarowani przestrzennego. Nad nowym planem rewitalizacji Urząd Miasta st. Warszawy pracuje od roku, dokument ma ustalać cele aż do 2030 roku. Cały czas toczy się realizacja projektów w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji do 2022 roku.

niewystarczające efekty

Stalowa

Zazielenianie ulicy Stalowej

fot. UM Warszawa

Niedawno ruszyły konsultacje społeczne dotyczące pierwszych założeń planu. Na początek zostaną określone granice obszaru, który jest zdegradowany i wymaga najszybszego wsparcia. W proponowanych granicach mieszczą się tereny trzech dzielnic – Pragi Północ, Pragi Południe oraz Targówka. Mimo że wprowadzono tu szereg działań wynikających z programu na lata 2015-2022, wciąż w tej części miasta są rejony wymagające dodatkowego wsparcia. Ma to podnieść jakość życia mieszkańców i wyrównać ich szanse względem pozostałych warszawiaków.

nowe narzędzia

Kamienica

Jedna z miejskich kaminic wyremontowana w ramach obowiązującego programu rewitalizacji

fot. UM Warszawa

Nowy pogram będzie korzystać z poszerzonego wachlarza narzędzi wprowadzonych przez ustawę z 2015 roku. Dzięki temu zabudowa mieszkaniowa ma powstawać w bardziej uporządkowany sposób, zapewniający dostęp do żłobków i przedszkoli, szkół oraz terenów zielonych. Rozpoczynające się konsultacje społeczne na pierwszym etapie dotyczą tylko wyboru obszaru, który zostanie objęty planowanym programem. Natomiast w kolejnych krokach m.st. Warszawa wspólnie z mieszkańcami zdecyduje o szczegółach programu.

Kacper Kępiński

Głos został już oddany

IGP-DURA®one – system powlekania proszkowego
Dachówki na elewacji – trend w architekturze 2024
DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
INSPIRACJE