NOWOŚĆ! Prawo w architekturze – przystępnie na portalu A&B
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Adaptacją Warszawy do zmiany klimatu pokieruje specjalny zespół

09 lutego '24

Warszawa deklaruje redukcję emisji gazów cieplarnianych o 40 procent do 2030 roku i neutralność klimatyczną w 2050 roku. W realizacji tych celów pomóc ma powołany właśnie Zespół do spraw klimatu.

Powołany przez prezydenta Rafała Trzaskowskiego zespół ma za zadanie koordynować działania miasta w realizacji celów klimatycznych. Warszawscy urzędnicy deklarują, że miasto chce wyznaczać trendy w działaniach na rzecz klimatu, między innymi w ramach C40 – globalnej sieci burmistrzów wiodących miast świata, którzy zjednoczyli się w działaniach, by stawić czoła kryzysowi klimatycznemu. Miasto przyjęło również Strategię adaptacji do zmian klimatu oraz Zieloną Wizję Warszawy. Dokument wskazuje jakie działania należy podjąć, aby dojść do neutralności klimatycznej, której osiągnięcie Miasto zadeklarowało na 2050 rok. To także główny dokument wyznaczający kierunki oraz cele polityki klimatycznej stolicy.

Zielona Wizja poprzez długoterminowe kierunki działań i 27 konkretnych działań krótkoterminowych wskazuje, co musi zrobić miasto, by obniżyć emisję gazów cieplarnianych. Dokument bazuje na sześciu głównych obszarach: infrastrukturze energetycznej, budynkach, planowaniu przestrzennym i błękitno-zielonej infrastrukturze, transporcie, odpadach komunalnych, budowie kapitału społecznego i integracji. Część z tych tematów podejmował także projekt nowego studium dla Warszawy, którego nie udało się uchwalić przed zmianą prawa, a obecnie jego założenia będą zmieniane.

Czytaj więcej: Warszawa porzuca prace nad nowym Studium

W ramach finansowanego z pieniędzy unijnych Kontraktu Klimatycznego będziemy realizować pionierskie rozwiązania w dwóch dzielnicach na Ursynowie i Pradze-Południe. Dzięki temu do 2030 roku w obu z nich zamierzamy ograniczyć szkodliwe emisje o minimum 80 procent mówi Rafał Trzaskowski.

Urzędnicy utrzymują, że miasto od wielu lat prowadzi konsekwentną politykę klimatyczną, bazującą na obniżaniu emisji gazów cieplarnianych, zwiększaniu efektywności energetycznej i adaptacji do zmiany klimatu. Stolica bierze też udział w coraz większej liczbie proklimatycznych projektów i inicjatyw o charakterze interdyscyplinarnym. Aby skuteczniej koordynować te działania na poziomie ogólnomiejskim, Prezydent m.st. Warszawy powołał Zespół do spraw klimatu. W jego skład wchodzą przedstawiciele różnych biur Urzędu m.st. Warszawy oraz innych miejskich podmiotów. Charakter i forma zespołu mają też ułatwić wymianę informacji i doświadczeń.

Takie działanie na pewno jest konieczne, szczególnie w zakresie inwestycji transportowych, choć infrastruktura rowerowa jest rozwijana, to tempo jej przyrostu jest niezadowalające. Wciąż realizowane są także inwestycje zupełnie pomijające założenia zrównoważonego transportu i nieobejmujące zmian, które wpływałyby na zmniejszenie ruchu i emisji spalin. Przykładem takiej kontrowersyjnej i nieakceptowalnej z punktu widzenia współczesnych wyzwań klimatycznych inwestycji jest przebudowa ul. Puławskiej, gdzie zapomniano o pieszych i rowerzystach.

Czytaj więcej: Rowery nie przejadą. Warszawa nie chce być drugim Paryżem

Konkretne działania, których podjęcie deklarują urzędnicy to przede wszystkim jednak inwestycje w Warszawski Transport Publiczny. Sukcesywnie rozwija się metro (tu także nie brakuje kontrowersji związanych z wyborem do realizacji najmniej opłacalnej linii jako pierwszej), powstają nowe trasy tramwajowe, coraz bardziej ekologiczny staje się też tabor. Zgodnie z planami do 2030 roku aż o połowę zmniejszy się liczba autobusów o napędzie konwencjonalnym. Dziś po stołecznych ulicach jeżdżą 353 autobusy gazowe, 162 elektryczne i 70 hybrydowych. Bardziej przyjazne dla klimatu są też pociągi Impuls 2, z których od 2022 roku mogą korzystać pasażerowie warszawskiej SKM.

Czytaj więcej: Powietrze ucieszone, będzie jeździć metrem!

Na ponad 200 miejskich budynkach działają instalacje fotowoltaiczne. Z podobnych rozwiązań korzystają też warszawscy wodociągowcy, choć główne odnawialne źródło energii dla spółki stanowi biogaz wytwarzany w procesie fermentacji osadów ściekowych. W ubiegłym roku stołeczny MPWiK z odnawialnych źródeł zaspokoił niemal 1/3 rocznego swojego zapotrzebowania na energię.

Warszawa udziela również dofinansowania na montaż instalacji OZE przez mieszkańców. Tylko w ciągu ostatnich 5 lat przyznano ponad 4 tysiące takich dotacji. Na miejskie wsparcie mogą liczyć również warszawiacy, którzy chcą zlikwidować nieekologiczne źródło ogrzewania. W ciągu ostatnich kilku lat liczba kopciuchów w mieście spadła o ponad 80 procent.

Rolą Zespołu do spraw klimatu będzie koordynowanie tego typu inicjatyw i projektów oraz rekomendowanie prezydentowi kolejnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i osiągnięcia neutralności klimatycznej.

 
Kacper Kępiński

Głos został już oddany

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE