LIVE! - Kazimierz Łatak, Piotr Lewicki i Jakub Głaz w cyklu #NOWE TRENDY W ARCHITEKTURZE - kliknij po więcej informacji!
LIVE! - Kazimierz Łatak, Piotr Lewicki i Jakub Głaz w cyklu #NOWE TRENDY W ARCHITEKTURZE - kliknij po więcej informacji! Facebook: #NOWE TRENDY W ARCHITEKTURZE YouTube: #NOWE TRENDY W ARCHITEKTURZE #NOWE TRENDY W ARCHITEKTURZE. Cykl rozmów LIVE
Zapraszamy na wydarzenie 19 marca o 13.00
JUTRO o 13!
DZISIAJ o 13!
TRWA LIVE!
RETRANSMISJA!
maksimize
Zostań użytkownikiem portalu A&B i odbierz prezenty!
Zarejestruj się w portalu A&B i odbierz prezenty
maximize

Nowa wersja Allplan 2021 — zoptymalizowane oprogramowanie, szybkie jak nigdy dotąd!

19 stycznia '21


Na rynku pojawiła się nowa wersja programu Allplan. Czym się wyróżnia Allplan 2021? Przede wszystkim najnowsze oprogramowanie jest szybkie jak nigdy dotąd. Wprowadzone zostały ulepszenia w zakresie efektywności, dzięki czemu praca z programem stała się jeszcze bardziej wydajna. Wiele standardowych funkcji zostało zoptymalizowanych pod względem ilości wykonywanych ruchów oraz intuicyjności użytkowania. Przy wprowadzaniu zmian brane pod uwagę były również sugestie użytkowników programu, co niewątpliwie potwierdza zasadność wprowadzonych innowacji.

Nowa wersja Allplan 2021 już dostępna!Nowa wersja Allplan 2021 już dostępna!Nowa wersja Allplan 2021 już dostępna!

Najważniejszą korzyścią użytkowania najnowszej wersji programu Allplan jest oszczędność czasu, co jest niezwykle istotnym aspektem pracy w branży architektonicznej i konstrukcyjnej. W Allplan 2021 zostały wprowadzone istotne ulepszenia, dzięki którym możliwa jest sprawna obsługa jeszcze większych i bardziej szczegółowych projektów.
Praca z programem, który jest szybki i niezawodny zapewnia dużo lepsze wyniki oraz lepsze samopoczucie samego użytkownika. Dzięki wprowadzonym ulepszeniom użytkownicy Allplan 2021 właściwie nie doświadczą przerw związanych z oczekiwaniem na reakcję programu.

Według badań, obecnie w budownictwie około 40% czasu pracy jest nieproduktywne i aż 30% projektów potrzebuje korekt (a nawet korekty korekt). Aby poprawić ten niezbyt optymistyczny wynik konieczne jest wprowadzenie do pracy narzędzia, które wspomoże nie tylko pracę w obszarze konstrukcyjnym czy architektonicznym, ale również w koordynacji międzybranżowej. Oprogramowanie Allplan 2021 to narzędzie efektywnie wykorzystujące ograniczoną moc obliczeniową sprzętu, zapewnia płynny przepływ danych i aktualizację nawet bardzo złożonego modelu.

Nowa wersja Allplan 2021 już dostępna!Nowa wersja Allplan 2021 już dostępna!Nowa wersja Allplan 2021 już dostępna!

Kolejnym istotnym aspektem w pracy inżynierów i architektów jest generowanie zestawień oraz legend zawierających informacje o modelu. W najnowszej wersji Allplan możliwe jest nie tylko tworzenie zestawień z całego modelu, ale również z wybranych, określonych przez użytkownika plików rysunkowych, co pozwala na uniknięcie nadmiaru informacji (nieprzydatnych w danym momencie). Ponadto dzięki wprowadzonym usprawnieniom, przełączanie się między różnymi częściami modelu czy wielokrotne tworzenie i aktualizacja zestawień przebiega zauważalnie sprawniej. Ważnym aspektem pracy w BIM są informacje jakie możemy uzyskać szybko, bezbłędnie i automatycznie na podstawie modelu. W Allpan 2021 również tutaj wprowadzono usprawnienia. Dla porównania, zebranie informacji z dużego projektu (1,95 GB) zajmowało do tej pory około 2 minut, a po wprowadzeniu zmian — 14 sekund.

Pomimo pracy na modelu 3D zawierającym wszystkie niezbędne informacje, nadal potrzebne są rysunki 2D. W programie Allplan rzuty i przekroje są skojarzone z modelem, dzięki czemu są zawsze aktualne, a co za tym idzie, wyeliminowane zostały możliwości wystąpienia błędu związane z różnicami w rysunkach. W Allplan 2021 generowanie takich rysunków zostało usprawnione i zajmuje teraz dwa razy mniej czasu.

Nowa wersja Allplan 2021 już dostępna!Nowa wersja Allplan 2021 już dostępna!Nowa wersja Allplan 2021 już dostępna!

W najnowszej wersji Allplan zmiany wprowadzono również w funkcji prawdopodobnie użytkowanej najczęściej, a więc w funkcji tworzenia ścian. Teraz wprowadzanie zmian i zarządzanie już istniejącymi ścianami jest bardziej elastyczne. Zmiany można również zauważyć na palecie Właściwości dla ściany oraz w reprezentacji ściany 2D.

Użytkownicy Allplan 2021 mogą identyfikować ściany według ich stylu, a także tworzyć raporty i rozpoznawać ściany, które na początku miały określony styl, a teraz mają zmienione parametry. Zwiększa to elastyczność nowej wersji programu, ponieważ nawet jeśli parametry takie jak grubość i materiał mogą ulec zmianie, przypisanie wysokości warstw pozostanie nienaruszone. W Allplan 2021 styl ściany został zintegrowany z paletą właściwości wraz z reprezentacją ściany w 2D.

Istotnym aspektem przy projektowaniu jest możliwość bezproblemowego wprowadzania zmian. Ważne jest to między innymi przy wprowadzaniu zbrojenia. Dzielenie lub łączenie prętów bez konieczności ich usuwania znacznie upraszcza i przyspiesza pracę. Wprowadzenie czy usunięcie przebicia w stropie powinno przebiegać sprawnie i nie powodować opóźnień w realizacji projektu.

Nowa wersja Allplan 2021 już dostępna!Nowa wersja Allplan 2021 już dostępna!Nowa wersja Allplan 2021 już dostępna!

Tworzenie elementów powtarzalnych również zostało zoptymalizowane w najnowszej wersji programu. Dzięki PythonPartsVisual Scripting — narzędziom do projektowania parametrycznego — praca na modelu jest mniej męcząca, a możliwość popełnienia błędów zredukowana. Bogata biblioteka elementów parametrycznego zbrojenia umożliwia błyskawiczne wprowadzanie zbrojenia oraz jego edycję. Ulepszenie narzędzia Visual Scripting pozwala teraz na tworzenie parametryczne słupów i belek. Ponadto zostały wprowadzone elementy stalowych ram konstrukcyjnych co jest ukłonem w kierunku użytkowników programu Allplan, których interesują bardziej konstrukcje stalowe.

W odpowiedzi na prośby i uwagi w Allplan 2021 została dodana kolejna funkcja — Przyciąganie do wykończenia, co znajdzie zastosowanie między innymi przy wymiarowaniu bardziej szczegółowych przekrojów.

Ostatnią bardziej istotną zmianą w najnowszej wersji programu jest ulepszenie atrybutów. Dodane zostały dwie nowe opcje, które znacznie ułatwią zarządzanie informacjami: możliwość ustawienia atrybutu jako „Niezdefiniowanego” oraz używanie formuł do obliczania wartości na podstawie innych atrybutów.

Wszystkie ulepszenia w Allplan 2021 zostały wprowadzone z myślą o potrzebach współczesnych projektantów, tak aby proces projektowania konstrukcji budowlanych oraz obiektów architektonicznych przebiegał jeszcze szybciej i sprawniej.

 

Więcej inforamcji na stronie firmy TMSYS Sp. z o.o. w portalu A&B
oraz na stronie Allplan Polska – TMSYS autoryzowany dystrybutor www.allbim.pl

Głos został już oddany

Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Przełom w montażu gniazdek elektrycznych
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE