Odbudowa w ramach rewitalizacji autorstwa Marta Kowalska w 2021 roku

Odbudowa w ramach rewitalizacji autorstwa Marta Kowalska w 2021 roku

Konkurs „Najlepszy Dyplom ARCHITEKTURA”

Odbudowa w ramach rewitalizacji

Odbudowa to szczególny rodzaj budowy, kiedy w miejscu istniejącego budynku, który uległ całkowitemu lub częściowemu zniszczeniu, powstaje nowy. By móc mówić o odbudowie, kluczowe jest wykorzystanie elementów konstrukcyjnych obiektu istniejącego.

Jak tchnąć nowe życie w zdegradowaną cześć miasta?

Odbudowa może być odpowiedzią na stopniową degradację przestrzeni lub gwałtowne przemiany, typu wojna, czy kataklizm. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie miast ma kluczowe znaczenie nie tylko w wymiarze estetycznym — pomaga w usprawnieniu łączności komunikacyjnej, zwiększa wartość rewitalizowanych terenów, inicjuje przedsiębiorczość, zapobiega patologiom społecznym i wykorzystuje cenne, bo wciąż zmniejszające się, zasoby przestrzenne miast. Miasto jest sieciowym tworem i przestrzeń nieużytkowana tworzy zaburzenia w funkcjonowaniu całego systemu. Odbudowa całych miast takich jak Warszawa, czy Skopje to przykłady totalne i tragicznie wyjątkowe. Można się natomiast z nich wiele nauczyć. Punktowe interwencje miejskie zdarzają się dużo częściej i są stałym elementem dbania o zrównoważony rozwój miasta.

rewitalizacja poprzez naturę

Opuszczone miasta przejęte przez naturę tworzą romantyczne krajobrazy jak pokryta bluszczem wioska rybacka na chińskiej wyspie Shengshan. Takie krajobrazy miejskie można też zaprojektować. Ożywienie i zagospodarowanie betonowej estakady w centrum Seulu za pomocą kontrolowanego rozkwitu i rozrostu przyrody w centrum, opracowali architekci z MVRDV w projekcie Skygarden. Władze miasta rozważały wyburzenie struktury, ale ostatecznie zdecydowały się na odnowę estakady. Zieleń w dużych miastach pełni nie tylko rolę ekologiczną, ale ma znaczny wpływ na zdrowie mieszkańców. Architekci postanowili zapewnić im kontakt z naturą, jej zmiennością wraz z porami roku i w perspektywie lat. W nocy park zyskuje natomiast nowe oblicze dzięki podświetleniu niebieskim światłem, wyróżniającym estakadę na tle miasta.

DACHRYNNA: zintegrowany system dachowy 2w1 (Dach + Rynna)
SPACE Designer
INSPIRACJE