Patronaty A&B autorstwa WXCA

Patronaty A&B autorstwa WXCA

Konkurs „Najlepszy Dyplom ARCHITEKTURA”

Patronaty

Jaką misję realizuje miesięcznik A&B? Jakie ważne wydarzenia objęte są patronatem przez miesięcznik A&B? Co może zainteresować studentów architektury i dizajnu? Jak zachęcić do wymiany poglądów środowiska biznesowe ze środowiskiem architektów, projektantów i dizajnerów?

jakie wydarzenia są objęte patronatem przez miesięcznik A&B?

Zarówno na portalu, jak i w rubryce miesięcznika zatytułowanej „Patronaty medialne”, każdy zainteresowany znajdzie coś dla siebie. Architektura & Biznes realizuje misję edukacyjną i kulturotwórczą poprzez sprawowanie patronatu medialnego nad ważniejszymi wydarzeniami architektonicznymi w Polsce, często o zasięgu międzynarodowym. Miesięcznik patronuje też przedsięwzięciom, które współorganizuje, takim jak Międzynarodowe Biennale Architektury w Krakowie. Wszystkie instytucje promowane przez A&B, które obecnie oferują różnorodne wydarzenia, takie jak szkolenia, sympozja, interdyscyplinarne konferencje naukowe oraz kongresy, w których udział bierze nie tylko kadra profesorska, ale także przedstawiciele polskich i zagranicznych biur architektonicznych, pełnią funkcję edukacyjną i przyczyniają się do rozwoju współczesnej architektury. Konkursy, warsztaty czy spotkania dla studentów, architektów, urbanistów i dizajnerów, które promuje A&B, organizowane są przez uczelnie, organizacje, fundacje i firmy produkujące artykuły budowlane. Miesięcznik zachęca do udziału w ważnych wydarzeniach naukowych i artystycznych oferowanych przez muzea, stowarzyszenia architektoniczne i te związane z ruchami miejskimi. Przykładem imprezy cyklicznej, której patronuje miesięcznik A&B, jest OSSA, czyli Ogólnopolskie Spotkania Studentów Architektury, warsztaty organizowane przez studentów i dla studentów, podczas których uczestnicy biorą udział w wykładach i debatach oraz dyskutują i omawiają idee projektowe pod okiem doświadczonych tutorów.

co może zainteresować studentów architektury i dizajnu?

W tym dziale prezentujemy między innymi wydarzenia dedykowane studentom, na przykład Parametric Summer School — tygodniowe warsztaty poświęcone architekturze parametrycznej. Nie tylko do studentów, ale też do absolwentów architektury kierowane są spotkania z mentorami. W ramach cyklu wykładów „Spotkanie z Mistrzem”, organizowanego w krakowskim Oddziale SARP, prezentowana jest twórczość wybitnych przedstawicieli polskiej architektury.

miejsce wymiany poglądów

Przez sprawowanie patronatów medialnych A&B pragnie zachęcić do wymiany poglądów środowiska biznesowego ze środowiskiem architektów, projektantów i dizajnerów. Projekty szkoleniowe i konkursy mają na celu nawiązanie relacji biznesowych pomiędzy producentami a projektantami. Służy temu między innymi promowanie targów branżowych jak na przykład targi wnętrz Warsaw Home.

Szczepan Wroński     Marta Sękulska- Wrońska     Paweł Grodzicki

Szczepan Wroński, Marta Sękulska-Wrońska, Paweł Grodzicki

WXCA jest pracownią architektoniczną oferującą szeroko pojętą obsługę Inwestora. Począwszy od konsultacji programowych, poprzez projektowanie: urbanistyczne, architektoniczne, inżynierię, aż do obsługi realizacji, projekt wnętrz i architekturę krajobrazu.

Naszym najważniejszym celem jest sprostanie oczekiwaniom Inwestora, zapewnienie mu kompleksowej obsługi przy realizacji zamówienia. Bacznie śledzimy kierunki zmian na rynku budownictwa, sprawnie reagujemy na potrzeby Inwestorów i oferujemy możliwości realizacji całego lub częściowego pakietu usług projektowych.

Jasny program działania i wysoka kultura pracy gwarantują harmonijne współdziałanie Stron. Zapewniamy fachową realizację inwestycji bowiem naszymi podwykonawcami są wyłącznie firmy o uznanej pozycji na rynku. Inwestujemy w zespół, nowoczesne technologie i sprawne systemy organizacyjne.

WXCA stawia na wiedzę, rzetelność i dynamizm grupy fachowców tworzących zespół projektowy. Wraz z architektami o wieloletnim doświadczeniu zawodowym pracują młodzi projektanci. Jest to celowy zabieg pozwalający łączyć praktykę z nowatorskim podejściem.

Do wszystkich projektów podchodzimy z pasją. Staramy się by były niepowtarzalne i funkcjonalne jednocześnie. Dokładamy wszelkich starań, by plany naszych Inwestorów zamienić w rzeczywistość z dbałością o najmniejs

KOS Elektro System – jakość, funkcjonalność i styl
Prisma Collection – 50 kolorów farb proszkowych Super Durable
CAD projekt design – 3. edycja spotkań z projektantami wnętrz
INSPIRACJE