Jacek Dominiczak

Jacek Dominiczak pracuje nad ideą etyki architektury, jest autorem teorii „Miasta Dialogicznego” i konstruktorem narzędzi pomocnych w jego projektowaniu: „Metody Siatki Miejskiej i Kodu Tożsamości Lokalnej”. Jest praktykiem tych idei i teorii: przedstawia je w publicznych wykładach performatywnych i wystawach, pisze w książkach i czasopismach, projektuje, gdy idea ma szanse realizacji. Przez 12 lat pracował w podróży: wykładał i uczył projektowania dialogicznego w USA, Meksyku i Portugalii. Przy pomocy programów Fulbrighta i Fundacji Kościuszkowskiej, europejskich programów SEAS i CORNERS, badał miejsca i miasta.

W rezultacie wszystkich praktyk powstały między innymi takie zdarzenia jak „Kod Tożsamości Lokalnej miasta Fremantle” w Australii (2009), instalacja „Deley(er)ing Facade” w Pawilonie Polskim na 9. Międzynarodowej Wystawie Architektury w Wenecji (2004), realizacja wnętrz „Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA 2” w Gdańsku (2012), wystawa DEFORMA. „Intymność Miasta Dialogicznego” w Galerii Miasta Ogrodów w Katowicach (2015), wydana została książka „Miasto Dialogiczne i inne teksty rozproszone” (2016), w przestrzeni publicznej Instytutu Kultury Miejskiej przedstawione zostały wykłady performatywne „Przemyśleć miasto. Miasto Dialogiczne wobec realności” (2015).

Jacek Dominiczak jest profesorem sztuki i architektem IARP. Na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku prowadzi Pracownię Projektowania Wnętrz Miejskich dedykowaną studiom nad potencjałem architektury Miasta Dialogicznego.

Obecnie mieszka i pracuje na Głównym Mieście w Gdańsku.

Architektura & Biznes – artykuły

INSPIRACJE